لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(83)
چاپ مجدد (42)
تالیف (77)
ترجمه (48)
تهران (3)
شهرستان (122)
كودك و نوجوان (20)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (125) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حکم سحرگاه
نويسنده:محدثه امین‌سرند - احرار - دیویی: 8fa3.62 - 298 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 9 -06-5888-964 انتخاب
2- واژه‌نامه تخصصی برنامه‌ریزی شهری (با اصلاحات و اضافات)
نويسنده:علیرضا سلطانی ؛ ويراستار:کریم حسین‌زاده‌دلیر - احرار - دیویی: 361.60941 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 4 -82-5888-964 انتخاب
3- سلامتی برای همه
نويسنده:عظیم اکبرزاده‌خیاوی ؛ نويسنده:علی اسلامی‌فر - احرار - دیویی: 610 - 824 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 6 -81-5888-964 انتخاب
4- تاریخ پیامبران الهی در قرآن کریم: حضرت داود و سلیمان (علیها‌السلام)
تهيه و تنظيم:کریم باوفا ؛ مترجم:عزیزالله امیرشقاقی - احرار - دیویی: 297.156 - 32 صفحه - (در14جلد ) - جلد 11 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 0 -70-5888-964 انتخاب
5- تاریخ پیامبران الهی در قرآن کریم: حضرت ابراهیم (ع)
تهيه و تنظيم:کریم باوفا ؛ مترجم:عزیزالله امیرشقاقی - احرار - دیویی: 297.156 - 20 صفحه - (در14جلد ) - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 2000 نسخه - 3000 ریال - 8 -63-5888-964 انتخاب
6- تاریخ پیامبران الهی در قرآن کریم: حضرت داود و سلیمان (علیها‌السلام)
تهيه و تنظيم:کریم باوفا ؛ مترجم:عزیزالله امیرشقاقی - احرار - دیویی: 297.156 - 32 صفحه - (در14جلد ) - جلد 11 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 2000 نسخه - 3000 ریال - 0 -70-5888-964 انتخاب
7- تاریخ پیامبران الهی در قرآن کریم: حضرت آدم (ع)
تهيه و تنظيم:کریم باوفا ؛ مترجم:عزیزالله امیرشقاقی - احرار - دیویی: 297.156 - 32 صفحه - (در14جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 2000 نسخه - 3000 ریال - 3 -60-5888-964 انتخاب
8- تاریخ پیامبران الهی در قرآن کریم: حضرت صالح (ع)
تهيه و تنظيم:کریم باوفا ؛ مترجم:عزیزالله امیرشقاقی - احرار - دیویی: 297.156 - 16 صفحه - (در14جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 2000 نسخه - 3000 ریال - 964-5888-62-X انتخاب
9- تاریخ پیامبران الهی در قرآن کریم: حضرت یوسف (ع)
تهيه و تنظيم:کریم باوفا ؛ مترجم:عزیزالله امیرشقاقی - احرار - دیویی: 297.156 - 24 صفحه - (در14جلد ) - جلد 7 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 2000 نسخه - 3000 ریال - 2 -66-5888-964 انتخاب
10- تاریخ پیامبران الهی در قرآن کریم: حضرت محمد رسول‌الله (ص)
تهيه و تنظيم:کریم باوفا ؛ مترجم:عزیزالله امیرشقاقی - احرار - دیویی: 297.156 - 16 صفحه - (در14جلد ) - جلد 14 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 2000 نسخه - 3000 ریال - 9 -99-5888-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13