لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(62)
چاپ مجدد (47)
تالیف (69)
ترجمه (40)
تهران (53)
شهرستان (56)
كودك و نوجوان (21)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (109) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه‌ها و داستان‌های کانادائی
نويسنده:ژرژ فرونوال ؛ مترجم:قاسم صنعوی - جاودان خرد - دیویی: 398.20971 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 14000 ریال - 6 -72-5955-964 انتخاب
2- قصه‌ها و افسانه‌های ژاپنی
نويسنده:فلسیسن شاله ؛ مترجم:قاسم صنعوی - جاودان خرد - دیویی: 398.20952 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 12500 ریال - 4 -73-5955-964 انتخاب
3- استارت 1 و 2 = CTAPT 1.2: کتاب درسی زبان روسی برای دانشجویان
نويسنده:تایسی‌یانیکالایونا پراتاسووا ؛ مترجم:علیرضا عاملی - جاودان خرد،گوتنبرگ - دیویی: 491.7824 - 512 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 8 -68-5955-964 انتخاب
4- فرهنگ فارسی بروسی: فرهنگ درسی برای فارسی زبانان
زيرنظر:میخائیل‌یفیموویچ راداویلسکی ؛ زيرنظر:گرانت‌آوانسوویچ واسکانیان ؛ زيرنظر:آلکساندرمیخائیلوویچ شویتوف - جاودان خرد - دیویی: 491.73 - 800 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1384 - 2000 نسخه - 19900 ریال - 2 -12-5955-964 انتخاب
5- گوژپشت نتردام
نويسنده:ویکتورماری هوگو ؛ مترجم:جواد محیی - جاودان خرد - دیویی: 843.8 - 548 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 2000 نسخه - 55000 ریال - 964-5955-53-X انتخاب
6- درودگری عمومی (درجه 2)
نويسنده:محسن نیکبخت - جاودان خرد - دیویی: 684.08 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 16500 ریال - 0 -58-5955-964 انتخاب
7- درودگری عمومی (درجه 2)
نويسنده:محسن نیکبخت - جاودان خرد - دیویی: 684.08 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 1000 نسخه - 0 -58-5955-964 انتخاب
8- گوژپشت نتردام
نويسنده:ویکتورماری هوگو ؛ مترجم:جواد محیی - جاودان خرد - دیویی: 843.8 - 748 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 964-5955-53-X انتخاب
9- درودگری عمومی (درجه 2)
نويسنده:محسن نیکبخت - جاودان خرد - دیویی: 684.08 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1387 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 0 -58-5955-964 انتخاب
10- آشپزی و شیرینی‌پزی صدف
نويسنده:سهیلا محمدزاده ؛ ويراستار:نرگس قاسمیان - جاودان خرد - دیویی: 641.5 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 2000 نسخه - 12000 ریال - 7 -32-5955-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11