لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(62)
چاپ مجدد (47)
تالیف (69)
ترجمه (40)
تهران (53)
شهرستان (56)
كودك و نوجوان (21)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (109) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کاشف
نويسنده:‌ویلیام‌سامرست موام ؛ مترجم:پروانه دادبخش - جاودان خرد - دیویی: 823.912 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 1 -49-5955-964 انتخاب
2- داستان پلیسی قتل روی دریاچه
نويسنده:مینیون‌گود ابرهارت ؛ مترجم:کاظم اسماعیلی - جاودان خرد - دیویی: 813.52 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 3 -48-5955-964 انتخاب
3- کتاب جامع فلزکاری
نويسنده: ماکینکو ؛ مترجم:بیژن شادپی - جاودان خرد - دیویی: 671 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 0 -89-5955-964 انتخاب
4- فرهنگ روسی به فارسی: فرهنگ درسی برای فارسی زبانان در حدود 11000 لغت بانضمام دوره مختصر صداشناسی و صرف زبان روسی
نويسنده:سوفیا کلیف‌سووا ؛ زيرنظر:گرانت واسکانیان - جاودان خرد - دیویی: 491.73 - 872 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1384 - 2000 نسخه - 9 -28-5955-964 انتخاب
5- فرهنگ پلیتکنیک (روسی به فارسی) تقریبا 50000 اصطلاحات علمی و فنی
نويسنده:ژورا میرزابکیان ؛ مصحح:آلکساندرمیخائیلوویچ شویتوف - جاودان خرد - دیویی: 603 - 722 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1384 - 1000 نسخه - 1 -97-5955-964 انتخاب
6- تمرینات زبان روسی
نويسنده: خاورونینا ؛ نويسنده: شیروچینسکایا - جاودان خرد - دیویی: 491.75 - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1000 نسخه - 5 -95-5955-964 انتخاب
7- گوژپشت نتردام
نويسنده:ویکتورماری هوگو ؛ مترجم:جواد محیی - جاودان خرد - دیویی: 843.8 - 547 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 1000 نسخه - 964-5955-53-X انتخاب
8- برگزیده آثار آنتوان چخوف
نويسنده:آنتون‌پاولوویچ چخوف ؛ مترجم:رضا آذرخشی ؛ مترجم:هوشنگ رادپور - جاودان خرد - دیویی: 891.733 - 392 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 5 -50-5955-964 انتخاب
9- قصه‌های آذربایجانی
مترجم:ابوالفضل آزموده - جاودان خرد - دیویی: 398 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 5200 ریال - 0 -13-5955-964 انتخاب
10- ریاضیات سرشار از زیبایی: برای نوجوانان
نويسنده:تونی پاپاس ؛ مترجم:رویا فایقی ؛ مترجم:کاظم فائقی - جاودان خرد - دیویی: 510 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 ریال - 2 -43-5955-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11