لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(62)
چاپ مجدد (47)
تالیف (69)
ترجمه (40)
تهران (53)
شهرستان (56)
كودك و نوجوان (21)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (109) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درودگری عمومی (درجه 2)
نويسنده:محسن نیکبخت - جاودان خرد - دیویی: 684.08 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1387 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 0 -58-5955-964 انتخاب
2- قصه‌ها و داستان‌های کانادائی
نويسنده:ژرژ فرونوال ؛ مترجم:قاسم صنعوی - جاودان خرد - دیویی: 398.20971 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 14000 ریال - 6 -72-5955-964 انتخاب
3- قصه‌ها و افسانه‌های ژاپنی
نويسنده:فلسیسن شاله ؛ مترجم:قاسم صنعوی - جاودان خرد - دیویی: 398.20952 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 12500 ریال - 4 -73-5955-964 انتخاب
4- فرهنگ ضرب‌المثلها: گلچینی از ریشه ضرب‌المثلها و کنایات و مثلها از فرهنگ عامه مردم فارسی زبان
نويسنده:علی توکلی - جاودان خرد - دیویی: 398.9 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 19000 ریال - 5 -78-5955-964 انتخاب
5- مبانی و اپراتوری کامپیوتر
نويسنده:سیروس لرستانی ؛ ويراستار:محسن دامادی - جاودان خرد - دیویی: 004 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 7500 ریال - 3 -51-5955-964 انتخاب
6- با تاکهای قرمز قزوین (مجموعه شعر)
شاعر:حسین صفاری‌دوست - جاودان خرد - دیویی: 8fa1.62 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 4800 ریال - 4 -42-5955-964 انتخاب
7- جنگل ترسناک
بازنويسي:عباس قدیانی - جاودان خرد - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - رقعی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 نسخه - 1600 ریال - 964-5955-36-X انتخاب
8- تخم سیمرغ
بازنويسي:عباس قدیانی - جاودان خرد - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - رقعی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 نسخه - 1600 ریال - 6 -41-5955-964 انتخاب
9- شکارچی فیل
بازنويسي:عباس قدیانی - جاودان خرد - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - رقعی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 نسخه - 1600 ریال - 8 -40-5955-964 انتخاب
10- چشم لاک‌پشت
بازنويسي:عباس قدیانی - جاودان خرد - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - رقعی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 نسخه - 1600 ریال - 4 -39-5955-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11