لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(63)
چاپ مجدد (12)
تالیف (64)
ترجمه (11)
تهران (2)
شهرستان (73)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (75) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سرآغاز نگارش
تدوين:فتانه نویدگوئی - نوید شیراز - دیویی: 4fa1 - 28 صفحه - جلد 2 - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 3000 نسخه - 1600 ریال - 2 -70-5957-964 انتخاب
2- بوی عشق ...
- نوید شیراز،کانون ادب و هنر پارس - دیویی: 8fa1.31 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 4 -66-5957-964 انتخاب
3- فرهنگ دانش‌آموز
گردآورنده:پروانه نجاتی - نوید شیراز - دیویی: 423 - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 3500 ریال - 6 -51-5957-964 انتخاب
4- برگی از زندگی بزرگان
نويسنده:فرشته کریمی - نوید شیراز - دیویی: 8fa0.009 - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 11500 ریال - 9 -49-5957-964 انتخاب
5- گذری بر فرهنگ مردم اوز (لارستان) همراه با معرفی غذاها و گیاهان دارویی
نويسنده:محمدنور خضری - نوید شیراز - دیویی: 955.6353 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 نسخه - 6000 ریال - 8 -78-5957-964 انتخاب
6- آه... بانو
شاعر:سیروس رومی - نوید شیراز - دیویی: 8fa1.62 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 3500 ریال - 2 -84-5957-964 انتخاب
7- خودآموز نقاشی ساختمانی
نويسنده:محمدرضا حیدرزادگان - نوید شیراز - دیویی: 698.1 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5957 نسخه - 4500 ریال - 4 -83-5957-964 انتخاب
8- آفتو جنگ شیراز
شاعر:احد ده‌بزرگی - نوید شیراز - دیویی: 8fa9.71 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 9500 ریال - 6 -65-5957-964 انتخاب
9- جای تو سبز است: مجموعه‌ی گزینه‌ی اشعار
شاعر:صادق همایونی - نوید شیراز - دیویی: 8fa1.62 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 7 -87-5957-964 انتخاب
10- رقص دگرگونی (نگاهی روانی - بومی به دگرگونی)
نويسنده:مایکل لیندفیلد ؛ مترجم:منصور مدنی - نوید شیراز - دیویی: 158.1 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 13900 ریال - 3 -92-5957-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8