لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (120)
تالیف (147)
ترجمه (3)
تهران (150)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (122)

تعداد یافت شده (150) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سوررآلیسم: انگاره زیبایی‌شناسی هنری
نويسنده:مصطفی آل‌احمد - نشر نشانه - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 نسخه - 4000 ریال - 7 -18-5965-964 انتخاب
2- بازخوانی دو منظومه: ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد/فروغ فرخزاد، مسافر/ سهراب سپهری
نويسنده:عنایت سمیعی - نشر نشانه - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 6 -13-5965-964 انتخاب
3- آزمون هوشمند: ادبیات فارسی، دروس عمومی و علوم طبقه‌بندی شده: برای دانش‌آموزان پنجم ابتدایی جهت ...
نويسنده:اسکندر ظاهری - نشر چشمه،نشر نشانه - 196 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 23 سال 1381 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 0 -02-5965-964 انتخاب
4- آزمون هوشمند: ریاضی: برای دانش‌آموزان پنجم ابتدایی جهت شرکت در تمام آزمونها، مخصوصا آزمون ورودی...
نويسنده:اسکندر ظاهری - نشر چشمه،نشر نشانه - 208 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 23 سال 1381 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 9 -03-5965-964 انتخاب
5- آزمون هوشمند: ده آزمون: برای دانش‌آموزان پنجم ابتدایی جهت شرکت در تمام آزمونها، مخصوصا ...
نويسنده:اسکندر ظاهری - نشر چشمه،نشر نشانه - 196 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 23 سال 1381 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 7 -04-5965-964 انتخاب
6- تشنه زندگی (شور زندگی)
نويسنده:اروینگ استون ؛ مترجم:مارینا بنیاتیان - نشر نشانه - 720 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1500 نسخه - 55000 ریال - 2 -15-5965-964 انتخاب
7- فریب بزرگ
نويسنده:حبیب‌الله کاوشگر - نشر نشانه - 286 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1100 نسخه - 25000 ریال - 4 -14-5965-964 انتخاب
8- فال قهوه
نويسنده:عنایت سمیعی - نشانه - 70 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1100 نسخه - 8000 ریال - 9 -17-5965-964 انتخاب
9- آزمون هوشمند: ریاضی: برای دانش‌آموزان پنجم ابتدایی جهت شرکت در تمام آزمونها، مخصوصا ...
نويسنده:اسکندر ظاهری - نشر چشمه،نشر نشانه - 280 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 48 سال 1389 - 5000 نسخه - 9 -03-5965-964 انتخاب
10- آزمون هوشمند: ادبیات فارسی، دروس عمومی، علوم در بخشهای جداگانه و زنگ تفریح (سرگرمی، حکایت، پرسش علمی و تحقیقی) برای دانش‌آموزان پنجم ابتدایی
نويسنده:اسکندر ظاهری - نشر چشمه،نشر نشانه - 228 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 48 سال 1389 - 5000 نسخه - 0 -02-5965-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15