لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (120)
تالیف (147)
ترجمه (3)
تهران (150)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (122)

تعداد یافت شده (150) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- امثال، اصطلاحات، تعبیرات و واژگانی چند در گویش دزفولی
نويسنده:سیداحمد صادق‌صمیمی ؛ ويراستار:ثریا بابایی - نشر نشانه - دیویی: 4fa9 - 530 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 7 -35-5965-964 انتخاب
2- آزمون هوشمند: ریاضی: برای دانش‌آموزان پنجم ابتدائی جهت شرکت در تمام آزمونها، مخصوصا آزمون ورودی به مدارس راهنمایی نمونه
نويسنده:اسکندر ظاهری - نشر چشمه،نشر نشانه - دیویی: 510.76 - 228 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 30 سال 1383 - 5000 نسخه - 9 -03-5965-964 انتخاب
3- آزمون هوشمند: پانزده آزمون: برای دانش‌آموزان پنجم ابتدایی جهت شرکت در همه آزمونها
نويسنده:اسکندر ظاهری - نشر چشمه،نشر نشانه - دیویی: 372.24076 - 264 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 30 سال 1383 - 5000 نسخه - 7 -04-5965-964 انتخاب
4- آزمون هوشمند: ادبیات فارسی، دروس عمومی و علوم طبقه‌بندی شده: برای دانش‌آموزان پنجم ابتدائی جهت شرکت در تمام آزمون‌ها مخصوصا آزمون ورودی به مدارس ...
نويسنده:اسکندر ظاهری - نشر چشمه،نشر نشانه - دیویی: 372.24076 - 210 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 30 سال 1383 - 5000 نسخه - 0 -02-5965-964 انتخاب
5- زیباتر از شکل قدیم جهان: گزیده شعرهای 69 تا 1371
شاعر:منوچهر آتشی - نشر نشانه - دیویی: 8fa1.62 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2000 نسخه - 5000 ریال - 964-5965-08-X انتخاب
6- یادگار دفتر عمر
شاعر:عباس میرخانی - نشر نشانه - دیویی: 8fa1.62 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 3000 ریال - 1 -07-5965-964 انتخاب
7- التیام نشانی زخم‌ها را گم کرده است
شاعر:علیرضا بابایی - نشر نشانه - دیویی: 8fa1.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 1200 نسخه - 3000 ریال - 1 -10-5965-964 انتخاب
8- آزمون هوشمند: ریاضی دوره جدید برای دانش‌آموزان پنجم ابتدایی جهت شرکت در تمام آزمونها، مخصوصا ...
نويسنده:اسکندر ظاهری - نشر چشمه،نشر نشانه - دیویی: 510.76 - 208 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1376 - 5000 نسخه - 16000 ریال - 7 -04-5965-964 انتخاب
9- آزمون هوشمند: ریاضی دوره جدید برای دانش‌آموزان پنجم ابتدایی جهت شرکت در تمام آزمونها، مخصوصا ...
نويسنده:اسکندر ظاهری - نشر چشمه،نشر نشانه - دیویی: 510.76 - 172 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1376 - 5000 نسخه - 16000 ریال - 9 -03-5965-964 انتخاب
10- آزمون هوشمند: ادبیات فارسی، دروس عمومی و علوم دوره جدید برای دانش‌آموزان پنجم ابتدایی جهت شرکت در
نويسنده:اسکندر ظاهری - نشر چشمه،نشر نشانه - دیویی: 372.24076 - 256 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1376 - 5000 نسخه - 16000 ریال - 0 -02-5965-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15