لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (6)
تالیف (17)
ترجمه (3)
تهران (20)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گلبانگ بشارت
شاعر:محمد بشارتیان - روایت - دیویی: 8fa1.62 - 162 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 6000 ریال - 9 -39-5974-964 انتخاب
2- مجموعه قوانین و مقررات ناظر به تکالیف و حفظ حقوق استخدامی کارمند دولت بانضمام کلیه آراء اداری ...
گردآورنده:علی‌اکبر ابن‌علی - موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی - دیویی: 342.55068 - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 12000 ریال - 4 -19-5974-964 انتخاب
3- خلوتگاه آرزوها
نويسنده:دانیل استیل ؛ مترجم:مرجان رزم‌آزما - روایت - دیویی: 813.54 - 492 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 15000 ریال - 6 -21-5974-964 انتخاب
4- فرهنگ بازیگران سینمای ایران
نويسنده:حسین محبی - روایت - دیویی: 791.4309 - 254 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 10000 ریال - 3 -00-5974-964 انتخاب
5- خواب آرام: برنامه کامل جسمی - روحی برای غلبه برای بی‌خوابی
نويسنده:دیپک چوپرا ؛ مترجم:ملک‌ناصر نوبان - روایت - دیویی: 154.6 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 6000 ریال - 964-5974-02-X انتخاب
6- کشتی: تکنیک، تمرین، آماده‌سازی
نويسنده:مرتضی عسگرزاده - روایت - دیویی: 796.8 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 4000 ریال - 1 -01-5974-964 انتخاب
7- شاهنامه فردوسی (جلد 1و2و3)
شاعر:ابوالقاسم فردوسی - روایت - دیویی: 8fa1.21 - 452 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1379 - 4 -98-5974-964 انتخاب
8- شاهنامه فردوسی (جلد 4و5)
شاعر:ابوالقاسم فردوسی - روایت - دیویی: 8fa1.21 - 434 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1379 - 2 -99-5974-964 انتخاب
9- شاهنامه فردوسی
زيرنظر:عبدالحسین نوشین ؛ مصحح:محمدنوری عثمانوف - روایت - دیویی: 8fa1.21 - جلد 6 - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1379 - 8 -96-5974-964 انتخاب
10- شاهنامه فردوسی
زيرنظر:عادل آذر ؛ مصحح:رستم علی‌یف - روایت - دیویی: 8fa1.21 - جلد 8 - وزیری (گالینگور) - چاپ 9 سال 1379 - 1 -94-5974-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2