لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(50)
چاپ مجدد (207)
تالیف (173)
ترجمه (84)
تهران (257)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (98)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (257) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- متن کامل مثنوی معنوی: مطابق با نسخه تصحیح شده رینولد نیکلسون
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:رنلدالین نیکلسون - نشر پیمان - دیویی: 8fa1.31 - 996 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1380 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 964-5981-45-X انتخاب
2- کلیات شمس تبریزی: مطابق با نسخه تصحیح شده استاد بدیع‌الزمان فروزانفر
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ به‌اهتمام:پرویز بابایی ؛ مصحح:محمدحسن فروزانفر - نشر پیمان - دیویی: 8fa1.31 - 756 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1380 - 5000 نسخه - 60000 ریال - 0 -36-5981-964 انتخاب
3- هری پاتر و محفل ققنوس
نويسنده:جی.کی رولینگ ؛ مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی ؛ مترجم:محمد عترتی - نشر پیمان - دیویی: 823.914 - 432 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 7 -69-5981-964 انتخاب
4- حلیه المتقین
نويسنده:محمدباقربن‌محمدتقی مجلسی ؛ ويراستار:اسماعیل برادران‌شاهرودی - نشر پیمان - دیویی: 297.61 - 608 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1382 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 1 -44-5981-964 انتخاب
5- مکالمات روزمره انگلیسی - فارسی
نويسنده:رضا قائمی - نشر پیمان - دیویی: 428.24 - 208 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 5000 نسخه - 11000 ریال - 5 -42-5981-964 انتخاب
6- مکالمات روزمره انگلیسی - فارسی
نويسنده:رضا قائمی - نشر پیمان - دیویی: 428.24 - 28 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 7 سال 1383 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 5 -42-5981-964 انتخاب
7- قصه‌های شاهنامه
نويسنده:اکرم محرابی ؛ تصويرگر:صادق صندوقی - پیمان - دیویی: 8fa3.62 - 144 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1388 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 2 -18-5981-964 انتخاب
8- دور دنیا در هشتاد روز
نويسنده:ژول ورن ؛ مترجم:بهرام نظام‌آبادی ؛ ويراستار:مهدی صالحی - نشر پیمان - دیویی: 843.8 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1376 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 2 -21-5981-964 انتخاب
9- فرهنگ لغات خوانسار
به‌اهتمام:هوشنگ امیری - نشر پیمان - دیویی: 4fa9.3 - 576 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 2 -49-5981-964 انتخاب
10- داستانهای شیرین ایرانی
نويسنده:اسماعیل برادران‌شاهرودی ؛ ويراستار:اکرم محرابی - نشر پیمان - دیویی: 8fa3.6208 - 144 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1379 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 2 -04-5981-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 26