لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(50)
چاپ مجدد (207)
تالیف (173)
ترجمه (84)
تهران (257)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (98)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (257) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه‌های شاهنامه
نويسنده:اکرم محرابی - نشر پیمان - دیویی: 8fa3.62 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1378 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 2 -18-5981-964 انتخاب
2- کلیات شمس تبریزی: مطابق با نسخه تصحیح شده استاد بدیع‌الزمان فروزانفر
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی - نشر پیمان - دیویی: 8fa1.31 - 756 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 48000 ریال - 0 -36-5981-964 انتخاب
3- کلیات شمس تبریزی: مطابق با نسخه تصحیح شده استاد بدیع‌الزمان فروزانفر
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی - نشر پیمان - دیویی: 8fa1.31 - 772 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 48000 ریال - 2 -35-5981-964 انتخاب
4- متن کامل مثنوی معنوی: مطابق با نسخه تصحیح شده رینولد نیکلسون
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:رنلدالین نیکلسون - نشر پیمان - دیویی: 8fa1.31 - 996 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1380 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 964-5981-45-X انتخاب
5- کلیات شمس تبریزی: مطابق با نسخه تصحیح شده استاد بدیع‌الزمان فروزانفر
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ به‌اهتمام:پرویز بابایی ؛ مصحح:محمدحسن فروزانفر - نشر پیمان - دیویی: 8fa1.31 - 756 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1380 - 5000 نسخه - 60000 ریال - 0 -36-5981-964 انتخاب
6- کلیات اقبال لاهوری
نويسنده:محمد اقبال‌لاهوری ؛ به‌اهتمام:پروین قائمی - نشر پیمان - دیویی: 8fa1.6 - 436 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 2 -66-5981-964 انتخاب
7- دایره‌المعارف مصور پیمان
نويسنده:پروین قائمی - پیمان - دیویی: 030 - 1434 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1382 - 5000 نسخه - 65000 ریال - 0 -53-5981-964 انتخاب
8- کیمیای سعادت
نويسنده:محمدبن‌محمد غزالی ؛ به‌اهتمام:پروین قائمی ؛ ويراستار:مریم لاهه‌مطلق - نشر پیمان - دیویی: 297.61 - 960 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 55000 ریال - 964-5981-59-X انتخاب
9- تغذیه و نگهداری کودک
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ مترجم:استیون پارکر ؛ مترجم:پروین قائمی - پیمان - دیویی: 649.1 - 864 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 3 سال 1383 - 3000 نسخه - 55000 ریال - 3 -57-5981-964 انتخاب
10- دیوان شیخ فخرالدین عراقی
شاعر:ابراهیم‌بن‌بزرگمهر عراقی ؛ مصحح:پروین قائمی - نشر پیمان - دیویی: 8fa1.31 - 420 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1390 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 9 -54-5981-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 26