لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(64)
چاپ مجدد (106)
تالیف (57)
ترجمه (113)
تهران (170)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (170) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دوازده رخ: یادنگاری دوازده نقاش نادره ایران
مترجم:یعقوب آژند - مولی - دیویی: 759.955 - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 38000 ریال - 964-5996-21-X انتخاب
2- تفسیر سوره‌های طارق و زلزال
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم صدرالدین‌شیرازی ؛ مترجم:محمد خواجوی - مولی - دیویی: 297.18 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 15000 ریال - 0 -26-5996-964 انتخاب
3- ترجمه و متن رساله حدوث العالم، یا، کتاب آفرینش جهان از صدرالمتالهین شیرازی
مترجم:محمد خواجوی - مولی - دیویی: 189.1 - 348 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 17000 ریال - 9 -27-5996-964 انتخاب
4- رساله الحشر
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم صدرالدین‌شیرازی ؛ مترجم:محمد خواجوی - مولی - دیویی: 297.44 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 7000 ریال - 7 -28-5996-964 انتخاب
5- تفسیر آیه نور، یا، بیان مراتب آفرینش
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم صدرالدین‌شیرازی ؛ مترجم:محمد خواجوی - مولی - دیویی: 297.18 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 14000 ریال - 4 -24-5996-964 انتخاب
6- تفسیر سوره واقعه، یا، نماد تجسم اعمال
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم صدرالدین‌شیرازی - مولی - دیویی: 297.18 - 258 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 15000 ریال - 2 -25-5996-964 انتخاب
7- ترجمه اصطلاحات، یا، فرهنگ اصطلاحات عرفان و تصوف
نويسنده:عبدالرزاق‌بن‌جلال‌الدین عبدالرزاق‌کاشی ؛ مترجم:محمد خواجوی - مولی - دیویی: 297.803 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 10000 ریال - 5 -29-5996-964 انتخاب
8- معارف
نويسنده:محمدبن‌محمد سلطان‌ولد ؛ مصحح:نجیب مایل‌هروی - مولی - دیویی: 297.825 - 374 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 19000 ریال - 7 -31-5996-964 انتخاب
9- رشد الالحاظ فی کشف الالفاظ: فرهنگ نمادهای عرفانی در زبان فارسی
نويسنده:حسین‌بن‌احمد الفتی‌تبریزی ؛ مصحح:نجیب مایل‌هروی - مولی - دیویی: 297.803 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 7000 ریال - 9 -30-5996-964 انتخاب
10- هنر اسلامی
نويسنده:ارنست کونل ؛ مترجم:یعقوب آژند - مولی - دیویی: 726 - 170 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 13500 ریال - 0 -09-5996-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17