لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (62)
تالیف (75)
ترجمه (22)
تهران (6)
شهرستان (91)
كودك و نوجوان (17)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (97) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اولین قدمها در ریاضیات
تهيه و تنظيم:سپیده امانی ؛ نقاش:سیدمهدی امانی - یاران - دیویی: 510 - 18 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2500 ریال - 0 -84-6009-964 انتخاب
2- تمرینهایی برای کودکان باهوش
تهيه و تنظيم:سپیده امانی ؛ نقاش:سیدمهدی امانی - یاران - دیویی: 372.21 - 18 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2500 ریال - 2 -83-6009-964 انتخاب
3- جوانه‌های امید (آلبوم خانوادگی)
نويسنده:دانیل اس‍ت‍ی‍ل‌ ؛ مترجم:قدیر گلکاریان - یاران - دیویی: 813.54 - 528 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 28500 ریال - 0 -36-6009-964 انتخاب
4- کاردستی‌های ساده برای کودکان
تهيه و تنظيم:سپیده امانی - یاران - دیویی: 745.507 - 18 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 2500 ریال - 8 -63-6009-964 انتخاب
5- بازیهای فکری برای کودکان تیزهوش
تهيه و تنظيم:سپیده امانی - یاران - دیویی: 153.9 - 18 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 2500 ریال - 964-6009-62-X انتخاب
6- من شمردن بلدم
تهيه و تنظيم:سپیده امانی - یاران - دیویی: 372.21 - 18 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 2500 ریال - 1 -61-6009-964 انتخاب
7- من رنگ می‌کنم
تهيه و تنظيم:سپیده امانی - یاران - دیویی: 752 - 18 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 2500 ریال - 964-6009-59-X انتخاب
8- من حروف را می‌شناسم
تهيه و تنظيم:سپیده امانی - یاران - دیویی: 4fa1 - 18 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 2500 ریال - 3 -60-6009-964 انتخاب
9- اینها چند تا هستند؟
تهيه و تنظيم:سپیده امانی - یاران - دیویی: 513 - 18 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 2500 ریال - 4 -65-6009-964 انتخاب
10- کامل کن، رنگ کن
تهيه و تنظيم:سپیده امانی - یاران - دیویی: 372.21 - 18 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 2500 ریال - 2 -66-6009-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10