لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (83)
تالیف (42)
ترجمه (60)
تهران (3)
شهرستان (99)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (102) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ تشیع
نويسنده:محمدکاظم خواجویان - جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - دیویی: 297.912 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5500 ریال - 4 -61-6023-964 انتخاب
2- تروماتولوژی اسکلت
نويسنده:هادی رضوانی ؛ نويسنده:هادی سیدی ؛ باهمكاري:حسین طاهری - جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - دیویی: 617 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 9000 ریال - 9 -78-6023-964 انتخاب
3- وضعیت جهان 1998
نويسنده:لسترراسل براون ؛ مترجم:حمید طراوتی ؛ ويراستار:عبدالله کوثری - جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - دیویی: 330 - 266 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 8500 ریال - 0 -77-6023-964 انتخاب
4- ایمونولوژی سلولی و مولکولی
نويسنده:ابول‌کی. عباس ؛ نويسنده:اندوراچ. لیچمن ؛ نويسنده:جردن پوبر - جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - دیویی: 616.079 - 736 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 23000 ریال - 6 -26-6023-964 انتخاب
5- کنترل بیماریهای گیاهان باغی و زراعی
نويسنده:دبلیو.آر. کارلایل ؛ مترجم:جعفر محمدی ؛ مترجم:حسین صارمی - جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - دیویی: 632 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 4000 ریال - 9 -81-6023-964 انتخاب
6- مرجع کامل سیستم عامل Dos 6.2
نويسنده:عین‌الله جعفرنژادقمی - جهاد دانشگاهی (دانشگاه فردوسی مشهد) - دیویی: 005.446 - 672 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1380 - 19000 ریال - 2 -14-6023-964 انتخاب
7- زراعت حبوبات
تهيه كننده:عوض کوچکی ؛ تهيه كننده:محمد بنایان - جهاد دانشگاهی، واحد مشهد - دیویی: 633 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1381 - 10000 ریال - 964-6023-07-X انتخاب
8- فیزیولوژی گیاهان زراعی
نويسنده:فرانکلین‌پی‌یرس گاردنر ؛ نويسنده:رابرت‌برنت پی‌یرس ؛ نويسنده:راجر میشل - جهاد دانشگاهی، واحد مشهد - دیویی: 581.1 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1385 - 25000 ریال - 4 -92-6023-964 انتخاب
9- مبانی محیط زیست
نويسنده:کنت وات ؛ مترجم:عبدالحسین وهابزاده - جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - دیویی: 363.7 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1387 - 30000 ریال - 5 -35-6023-964 انتخاب
10- آناتومی به زبان ساده: کالبدشناسی عمومی انسان برای گروههای پزشکی و پیراپزشکی
نويسنده:محمدرضا نیک‌روش - جهاد دانشگاهی، واحد مشهد - دیویی: 611 - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1389 - 26000 ریال - 7 -03-6023-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11