لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (11)
تالیف (3)
ترجمه (12)
تهران (15)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بهداشت دهان و دندان: بیماریهای لثه و بافتهای اطراف دندان، دندانهای کودکان، کاشتن دندان
نويسنده:محمدابراهیم رحمانی - جاودان خرد - دیویی: 617.601 - 84 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 12500 ریال - 9 -00-6030-964 انتخاب
2- مردی که می‌خندد
نويسنده:ویکتورماری هوگو ؛ مترجم:جواد محیی ؛ ويراستار:سعید یونسی - جاودان خرد - دیویی: 843.8 - 648 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 4 سال 1388 - 2000 نسخه - 85000 ریال - 5 -02-6030-964 انتخاب
3- مردی که می‌خندد
نويسنده:ویکتورماری هوگو ؛ مترجم:جواد محیی ؛ ويراستار:سعید یونسی - جاودان خرد - دیویی: 843.8 - 652 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 7 سال 1393 - 2000 نسخه - 180000 ریال - 5 -02-6030-964 انتخاب
4- مردی که می‌خندد
نويسنده:ویکتورماری هوگو ؛ مترجم:جواد محیی ؛ ويراستار:سعید یونسی - جاودان خرد - دیویی: 843.8 - 648 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 2000 نسخه - 55000 ریال - 5 -02-6030-964 انتخاب
5- مردی که می‌خندد
نويسنده:ویکتورماری هوگو ؛ مترجم:جواد محیی ؛ ويراستار:سعید یونسی - جاودان خرد - دیویی: 843.8 - 650 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 8 سال 1394 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 5 -02-6030-964 انتخاب
6- مردی که می‌خندد
نويسنده:ویکتورماری هوگو ؛ مترجم:جواد محیی ؛ ويراستار:سعید یونسی - جاودان خرد - دیویی: 843.8 - 648 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 9 سال 1395 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 5 -02-6030-964 انتخاب
7- مردی که می‌خندد
نويسنده:ویکتورماری هوگو ؛ مترجم:جواد محیی ؛ ويراستار:سعید یونسی - جاودان خرد - دیویی: 843.8 - 642 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 11 سال 1397 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 5 -02-6030-964 انتخاب
8- مردی که می‌خندد
نويسنده:ویکتورماری هوگو ؛ مترجم:جواد محیی ؛ ويراستار:سعید یونسی - جاودان خرد - دیویی: 843.8 - 650 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1390 - 2000 نسخه - 98000 ریال - 5 -02-6030-964 انتخاب
9- مردی که می‌خندد
نويسنده:ویکتورماری هوگو ؛ مترجم:جواد محیی ؛ ويراستار:سعید یونسی - جاودان خرد - دیویی: 843.8 - 648 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 5 -02-6030-964 انتخاب
10- مردی که می‌خندد
نويسنده:ویکتورماری هوگو ؛ مترجم:جواد محیی ؛ ويراستار:سعید یونسی - جاودان خرد - دیویی: 843.8 - 648 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 3 سال 1386 - 2000 نسخه - 75000 ریال - 5 -02-6030-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2