لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(79)
چاپ مجدد (85)
تالیف (122)
ترجمه (42)
تهران (85)
شهرستان (79)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (39)

تعداد یافت شده (164) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ پیوسته فارسی - فنلاندی
نويسنده:حسین وزوان ؛ نويسنده:بهروز وزوان ؛ نويسنده:سیمین وزوان - جنگل - دیویی: 494.541 - 402 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 6 -35-6089-964 انتخاب
2- فرهنگ پیوسته فنلاندی - فارسی
نويسنده:حسین وزوان ؛ نويسنده:بهروز وزوان ؛ نويسنده:سیمین وزوان - جنگل - دیویی: 494.541 - 932 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 6 -35-6089-964 انتخاب
3- راه‌حلهایی برای خشونتهای خانوادگی: آموزش، تمرین و کاربرد مهارتها برای مداخله در خشونت خانواده
نويسنده:کوین‌ا. فال ؛ نويسنده:شارین هوارد ؛ نويسنده:جون فورد - جنگل - دیویی: 362.829270973 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 18000 ریال - 0 -38-6089-964 انتخاب
4- M.A. parallel tests in TOEFl: for entrance examinations
نويسنده:حجت صیحانی ؛ نويسنده:پیمان قاسمی‌پور - جنگل - دیویی: 428.24 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3 -28-6089-964 انتخاب
5- فرهنگ جیبی انگلیسی - فارسی
نويسنده:علی‌اکبر جعفرزاده - جنگل - دیویی: 423 - 800 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 8 -17-6089-964 انتخاب
6- فرهنگ جیبی انگلیسی - فارسی
نويسنده:علی‌اکبر جعفرزاده - جنگل - دیویی: 423 - 800 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 8 -17-6089-964 انتخاب
7- زبان انگلیسی و قواعد ساختار جمله
نويسنده:رابرت کرون ؛ مترجم:علی‌اکبر جعفرزاده - جنگل - دیویی: 425 - 476 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1385 - 3 -45-6089-964 انتخاب
8- مجموعه سوالات کنکورهای کاردانی به کارشناسی ریاضی سراسری و آزاد همراه با پاسخهای تشریحی ... قابل استفاده برای کلیه دانشجویان فنی، مهندسی، کشاورزی و پزش
نويسنده:هوشنگ روحی - جنگل - دیویی: 510.76 - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 27000 ریال - 4 -22-6089-964 انتخاب
9- مقدمه‌ای بر دیوان کیفری بین‌المللی
نويسنده:ویلیام شبس ؛ مترجم:سیدباقر میرعباسی ؛ مترجم:حمید الهوئی‌نظری - جنگل،جاودانه - دیویی: 345.01 - 332 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 250000 ریال - 8 -20-6089-964 انتخاب
10- ترجمه و توضیحات نرم‌افزار آموزشی Learn to speak English: بخش تلفظ و مبتدی
نويسنده:ابوالقاسم طلوع ؛ نويسنده:صفر رضاپور ؛ ويراستار:زهره عمادیان - جنگل - دیویی: 428.6402855 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 0 -41-6089-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17