لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(62)
چاپ مجدد (49)
تالیف (91)
ترجمه (20)
تهران (5)
شهرستان (106)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (111) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جغرافیای صنعتی و حمل و نقل
نويسنده:حسن قره‌نژاد - جهاد دانشگاهی، واحد اصفهان - دیویی: 338.955 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 1500 نسخه - 12000 ریال - 1 -23-6098-964 انتخاب
2- نظریه اقتصاد خرد
نويسنده:حسین پیراسته ؛ نويسنده:فرزاد کریمی - جهاد دانشگاهی، واحد اصفهان - دیویی: 338.5 - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 2000 نسخه - 8 -39-6098-964 انتخاب
3- اصول اقتصاد آموزش و پرورش
نويسنده:مصطفی عمادزاده - جهاد دانشگاهی ‌واحد اصفهان - دیویی: 370.19 - 504 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 20 سال 1382 - 1000 نسخه - 38000 ریال - 6 -60-6098-964 انتخاب
4- راز گل سنگ (واکاوی درام آفرینش انسان)
نويسنده:احمد اسلامی - جهاد دانشگاهی، واحد اصفهان - دیویی: 213 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 5 -83-6098-964 انتخاب
5- قانون و مقررات شهرداری و شوراها با آخرین اصلاحات
نويسنده:محمدباقر انصاری - جهاد دانشگاهی، واحد اصفهان - دیویی: 342.5509 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 2000 نسخه - 22000 ریال - 3 -70-6098-964 انتخاب
6- حرکت‌درمانی در آب
نويسنده:آندرئا بیتس ؛ نويسنده:نورم هنسن ؛ مترجم:رضا مهدوی‌نژاد - جهاد دانشگاهی ‌واحد اصفهان - دیویی: 615.853 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 29000 ریال - 9 -81-6098-964 انتخاب
7- روانشناسی شادی
نويسنده:مایکل آرگایل ؛ مترجم:مسعود گوهری ؛ مترجم:حمید طاهرنشاط‌دوست - جهاد دانشگاهی، واحد اصفهان - دیویی: 152.42 - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 1000 نسخه - 29000 ریال - 5 -66-6098-964 انتخاب
8- قارچ‌شناسی پزشکی: قارچها و اکتینومیست‌های بیماریزا تشخیص و درمان (با تجدید نظر در مباحث) همراه با ضمیمه راهنمای تشخیص بیماری‌های قارچی
نويسنده:شهلا شادزی - جهاد دانشگاهی ‌واحد اصفهان - دیویی: 616.969 - 370 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1383 - 2000 نسخه - 29000 ریال - 9 -16-6098-964 انتخاب
9- تحقیق عملیاتی در مدیریت
نويسنده:منصور تجبر - جهاد دانشگاهی (دانشگاه اصفهان) - دیویی: 658.4 - 366 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 1000 نسخه - 31000 ریال - 6 -26-6098-964 انتخاب
10- اصول و طراحی پایگاه داده‌ها (مخصوص دانشجویان کاردانی و کارشناسی کامپیوتر)
نويسنده:تالین ساهاکیان - جهاد دانشگاهی ‌واحد اصفهان - دیویی: 005.74 - 294 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 28000 ریال - 7 -82-6098-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12