لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (19)
تالیف (49)
ترجمه (0)
تهران (49)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (49) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ردپای سرنوشت: مجموعه 40 داستان برگزیده از نویسندگان جهان
گردآورنده:شادرخ ترقی ؛ ويراستار:نوشین همایونفر - خیام - دیویی: 808.831 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 20000 ریال - 964-6101-95-X انتخاب
2- شفا با داروهای گیاهی
نويسنده:محمدصادق رجحان - خیام - دیویی: 615.32 - 722 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 10 سال 1388 - 165000 ریال - 6 -52-6101-964 انتخاب
3- صدا "پنج قصه"
نويسنده:مهسا محب‌علی - خیام - دیویی: 8fa3.62 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 ریال - 8 -20-6101-964 انتخاب
4- رستم و سهراب (به روایت اوستا) "ترجمه‌ای بر فروردین یشت"
نويسنده:عمادالدین دولتشاهی - خیام - دیویی: 8fa1.21 - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 4 -22-6101-964 انتخاب
5- مخاطب اجباری
شاعر:شمس آقاجانی - خیام - دیویی: 8fa1.62 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 ریال - 6 -18-6101-964 انتخاب
6- شفا با داروهای گیاهی
نويسنده:محمدصادق رجحان - خیام - دیویی: 615.32 - 294 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 9 سال 1381 - 32000 ریال - 6 -52-6101-964 انتخاب
7- فرهنگ خیام: انگلیسی - فارسی
گردآورنده:حسین زاهدی‌شالفروش ؛ گردآورنده:بیژن ترقی - خیام - دیویی: 423 - 616 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 12 سال 1376 - 1 -01-6101-964 انتخاب
8- مجموعه قوانین و مقررات مربوط به: ادله اثبات دعوی (انواع دلائل)، اعسار، تصرف عدوانی و ...
گردآورنده:ناصر رسایی‌نیا - خیام - دیویی: 346 - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 ریال - 8 -03-6101-964 انتخاب
9- مجموعه قوانین مجازات اسلامی
گردآورنده:ناصر رسایی‌نیا - خیام - دیویی: 345.55 - 272 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3500 ریال - 6 -04-6101-964 انتخاب
10- کافه نادری
شاعر:شاهکار بینش‌پژوه - خیام - دیویی: 8fa1.62 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 29000 ریال - 8 -51-6101-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5