لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (4)
تالیف (17)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (17)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- المنطق
نويسنده:محمدرضا مظفر - حبیب - دیویی: 160 - 462 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 964-6119-00-X انتخاب
2- وقف یادگاری ماندگار
نويسنده:احمد فقیه‌نیریزی - حبیب - دیویی: 297.372 - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 1500 ریال - 9 -06-6119-964 انتخاب
3- سیمای صدقه در آینه وحی و سخنان معصومین (ع) "بانضمام داستانهای متنوع"
نويسنده:احمد فقیه‌نیریزی - حبیب - دیویی: 297.356 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 4000 ریال - 7 -07-6119-964 انتخاب
4- ادعیه ماه مبارک رمضان
- نشر حبیب - دیویی: 297.772 - 96 صفحه - 1/2 جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 4 -17-6119-964 انتخاب
5- همنوا با نینوا: آداب و فنون مداحی اهل بیت (ع) به ضمیمه اشعار مذهبی جدید
گردآورنده:زین‌العابدین غلام - حبیب - دیویی: 297.74 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 11000 ریال - 6 -16-6119-964 انتخاب
6- مشارکت سیاسی از دیدگاه امام خمینی (ره)
نويسنده:علی‌اصغر حسینی - حبیب - دیویی: 955.0842 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 9500 ریال - 964-6119-14-X انتخاب
7- گوهر نیایش
نويسنده:غلامرضا حسینی - حبیب - دیویی: 297.77 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 9000 ریال - 8 -15-6119-964 انتخاب
8- اصول عقائد حقه
نويسنده:عبدالجلیل جلیلی‌کرمانشاهی - حبیب - دیویی: 297.4172 - 424 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 20000 ریال - 0 -05-6119-964 انتخاب
9- جواهر البلاغه فی المعانی و البیان و البدیع
نويسنده:سیداحمد هاشمی - حبیب - دیویی: 808.04927 - 402 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1379 - 6 -02-6119-964 انتخاب
10- اسرار الایات
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم صدرالدین‌شیرازی - حبیب - دیویی: 297.42 - 424 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1379 - 8 -01-6119-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2