لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(76)
چاپ مجدد (137)
تالیف (57)
ترجمه (156)
تهران (213)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (7)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (213) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آزادی و سازمان: پیدایش و سیر تکوین سوسیالیسم، لیبرالیسم، رادیکالیسم، ناسیونالیسم
- فرزان روز - دیویی: 320.54 - 552 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 2200 نسخه - 23000 ریال - 4 -14-6138-964 انتخاب
2- اراده معطوف به قدرت: آزمایشی در دیگرگونی همه ارزشها
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:محمدباقر هوشیار - فرزان روز - دیویی: 193 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2200 نسخه - 5000 ریال - 4 -31-6138-964 انتخاب
3- وجدان بیدار (کاستلیو و کالون)
نويسنده:اشتفان تسوایگ - فرزان روز - دیویی: 284 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5500 نسخه - 13000 ریال - 964-6138-42-X انتخاب
4- قدر مجموعه گل: برگزیده‌ای از غزل فارسی از آغاز تا امروز همراه با شرح و توضیح
به‌اهتمام:مرتضی کاخی - فرزان روز - دیویی: 8fa1.008 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 2200 نسخه - 13000 ریال - 964-6138-11-X انتخاب
5- تاریخ و عقاید اسماعیلیه
نويسنده:فرهاد دفتری ؛ مترجم:فریدون بدره‌ای - فرزان روز - دیویی: 297.535 - 976 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1376 - 3300 نسخه - 1 -41-6138-964 انتخاب
6- رهاورد خرد (تحف العقول) دراحکام و مواعظ پیامبران و آل رسول (ع)
نويسنده:حسن‌بن‌علی ابن‌شعبه ؛ مترجم:پرویز اتابکی - فرزان روز - دیویی: 297.672 - 544 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2200 نسخه - 28000 ریال - 7 -04-6138-964 انتخاب
7- افسانه‌های حشاشین، یا، اسطوره‌های فدائیان اسماعیلی
نويسنده:فرهاد دفتری ؛ مترجم:فریدون بدره‌ای - فرزان روز - دیویی: 297.535 - 382 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3300 نسخه - 17000 ریال - 0 -33-6138-964 انتخاب
8- راسپوتین مرد مرموز دربار روسیه
نويسنده:هانری تروایا ؛ مترجم:فضل‌الله جلوه - فرزان روز - دیویی: 947.083092 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3300 نسخه - 13000 ریال - 8 -26-6138-964 انتخاب
9- خانه‌ای برای آقای بیسواس
نويسنده:وی.اس. نایپل ؛ مترجم:مهدی غبرائی ؛ ويراستار:مصطفی اسلامیه - فرزان روز - دیویی: 823 - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3300 نسخه - 20000 ریال - 3 -37-6138-964 انتخاب
10- روشنفکران
نويسنده:پاول‌آر. جانسون ؛ مترجم:جمشید شیرازی - فرزان روز - دیویی: 305 - 704 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2200 نسخه - 28000 ریال - 5 -22-6138-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 22