لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(47)
چاپ مجدد (17)
تالیف (55)
ترجمه (9)
تهران (64)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (64) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- داستانهای آسمانی: قصه‌های پنج دنیا
نويسنده:جلال آل‌احمد ؛ گردآورنده:شمس آل‌احمد ؛ ويراستار:مصطفی زمانی‌نیا - کتاب سیامک،فردوس - دیویی: 8fa3.62 - 64 صفحه - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3000 نسخه - 2000 ریال - 2 -10-6141-964 انتخاب
2- داستانهای کودکان: قصه‌های پنج دنیا
نويسنده:جلال آل‌احمد ؛ گردآورنده:مصطفی زمانی‌نیا ؛ زيرنظر:شمس آل‌احمد - کتاب سیامک،فردوس - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3000 نسخه - 3000 ریال - 2 -07-6141-964 انتخاب
3- داستانهای سیاست: قصه‌های پنج دنیا
نويسنده:جلال آل‌احمد - کتاب سیامک - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3000 نسخه - 3800 ریال - 0 -08-6141-964 انتخاب
4- نیما چشم جلال بود: آثاری از جلال آل‌احمد / نیما یوشیج(1301 - 1347 ه‌.ش)
ويراستار:مصطفی زمانی‌نیا ؛ زيرنظر:شمس آل‌احمد - کتاب سیامک،میترا - دیویی: 8fa1.62009 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 964-6141-03-X انتخاب
5- قصه‌های پنج دنیا: داستانهای بی‌ملاک
نويسنده:جلال آل‌احمد ؛ ويراستار:مصطفی زمانی‌نیا ؛ زيرنظر:شمس آل‌احمد - کتاب سیامک - دیویی: 8fa3.62 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3000 نسخه - 4700 ریال - 9 -09-6141-964 انتخاب
6- در پس ابرها ...
نويسنده:مصطفی زمانی‌نیا ؛ خطاط:یوسف رضایی - کتاب سیامک - دیویی: 8fa1.62 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2200 نسخه - 3500 ریال - 8 -04-6141-964 انتخاب
7- انسان اولیه در ایران
نويسنده:اریک ساندرلند ؛ مترجم:نادر میرسعیدی‌مجدآبادی - کتاب سیامک - دیویی: 955.012 - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 1100 نسخه - 1700 ریال - 6 -05-6141-964 انتخاب
8- گزیده داستانها (مجموعه داستان)
نويسنده:جلال آل‌احمد ؛ ويراستار:مصطفی زمانی‌نیا ؛ زيرنظر:شمس آل‌احمد - کتاب سیامک - دیویی: 8fa3.62 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 0 -11-6141-964 انتخاب
9- زندگی باید کرد
نويسنده:منصوره (نظام مافی) اتحادیه - کتاب سیامک - دیویی: 8fa3.62 - 456 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1376 - 3300 نسخه - 15000 ریال - 5 -00-6141-964 انتخاب
10- پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت (دوره‌های یکم و دوم مجلس شورای اسلامی)
نويسنده:منصوره (نظام مافی) اتحادیه - کتاب سیامک،نشر تاریخ ایران - دیویی: 955.0750452 - 536 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3300 نسخه - 35000 ریال - 4 -40-6141-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7