لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(47)
چاپ مجدد (17)
تالیف (55)
ترجمه (9)
تهران (64)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (64) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در پس ابرها ...
نويسنده:مصطفی زمانی‌نیا ؛ خطاط:یوسف رضایی - کتاب سیامک - دیویی: 8fa1.62 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3500 ریال - 8 -04-6141-964 انتخاب
2- انسان اولیه در ایران
نويسنده:اریک ساندرلند ؛ مترجم:نادر میرسعیدی‌مجدآبادی - کتاب سیامک - دیویی: 955.012 - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 1700 ریال - 6 -05-6141-964 انتخاب
3- گزیده داستانها (مجموعه داستان)
نويسنده:جلال آل‌احمد ؛ ويراستار:مصطفی زمانی‌نیا ؛ زيرنظر:شمس آل‌احمد - کتاب سیامک - دیویی: 8fa3.62 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 6500 ریال - 0 -11-6141-964 انتخاب
4- زندگی باید کرد
نويسنده:منصوره (نظام مافی) اتحادیه - کتاب سیامک - دیویی: 8fa3.62 - 456 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1376 - 15000 ریال - 5 -00-6141-964 انتخاب
5- سال‌های آتش و برف: برگزیده گفتارها و گفت‌وگوها 1371 - 1378
نويسنده:آیدین آغداشلو ؛ زيرنظر:بهمن فرمان - کتاب سیامک،نشر آتیه - دیویی: 8fa4.62 - 402 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 20000 ریال - 9 -26-6141-964 انتخاب
6- زندگی خالی نیست
نويسنده:منصوره (نظام مافی) اتحادیه - کتاب سیامک - دیویی: 8fa3.62 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 20000 ریال - 5 -28-6141-964 انتخاب
7- زندگی باید کرد
نويسنده:منصوره (نظام مافی) اتحادیه - کتاب سیامک - دیویی: 8fa3.62 - 456 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1378 - 20000 ریال - 5 -00-6141-964 انتخاب
8- ایران و انگلیس کرشمه روابط سیاسی
نويسنده:محمدتقی نظام‌مافی ؛ ويراستار:مصطفی زمانی‌نیا - کتاب سیامک - دیویی: 327.55042 - 370 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 25000 ریال - 4 -37-6141-964 انتخاب
9- انفضال هرات: مجموعه مقاله: گوشه‌هایی از روابط خارجی‌ایران (1200 - 1280 ه‌.ق): مجموعه مقاله
نويسنده:منصوره (نظام مافی) اتحادیه ؛ ويراستار:مصطفی زمانی‌نیا - کتاب سیامک - دیویی: 955.074 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 17000 ریال - 2 -38-6141-964 انتخاب
10- مبانی تاریخ پارتی (پژوهش تاریخی)
نويسنده:کلاوس شیپمان ؛ مترجم:شاهرخ راعی ؛ ويراستار:مصطفی زمانی‌نیا - کتاب سیامک - دیویی: 955.02 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 25000 ریال - 7 -58-6141-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7