لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(48)
چاپ مجدد (274)
تالیف (203)
ترجمه (119)
تهران (322)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (69)

تعداد یافت شده (322) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قرآن کریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ مذهب:محمد طریقتی ؛ خطاط:احمد نیریزی - گلی - دیویی: 297.141 - 734 صفحه - جیبی (پلاستیکی) - چاپ 5 سال 1379 - 20000 نسخه - 6 -42-6151-964 انتخاب
2- القرآن الکریم
مذهب:محمد طریقتی ؛ خطاط:عثمان طه - گلی - دیویی: 297.11 - 610 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1379 - 10000 نسخه - 4 -43-6151-964 انتخاب
3- عم جزء: جزء سی‌ام قرآن مجید
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:کاظم صادقانجفی - گلی - دیویی: 297.112 - 100 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1379 - 20000 نسخه - 2500 ریال - 8 -38-6151-964 انتخاب
4- عم جزء: جزء سی‌ام قرآن مجید
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:کاظم صادقانجفی - گلی - دیویی: 297.112 - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1379 - 20000 نسخه - 4000 ریال - 964-6151-37-X انتخاب
5- هنر آشپزی گل‌بانو
نويسنده:رودابه پروانه - گلی - دیویی: 641.5 - 324 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 7000 نسخه - 5000 ریال - 0 -76-6151-964 انتخاب
6- القرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:عثمان طه - گلی - دیویی: 297.141 - 614 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1379 - 10000 نسخه - 5 -48-6151-964 انتخاب
7- هیجده سوره از قرآن کریم به انضمام تعقیبات مشترکه ...
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:کاظم صادقانجفی ؛ مذهب:محمد طریقتی - گلی - دیویی: 297.112 - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 100000 نسخه - 9 -77-6151-964 انتخاب
8- راهنما و معلومات عمومی چهارم ابتدایی (به روش گام به گام) همراه با سوالاتی از متن دروس
نويسنده:زهره طاهری - گلی - دیویی: 372.24076 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 5000 نسخه - 7500 ریال - 1 -67-6151-964 انتخاب
9- جامع الزیارات عتبات عالیات در عراق
نويسنده:عباس قمی ؛ خطاط:کاظم صادقانجفی - گلی - دیویی: 297.772 - 256 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1383 - 10000 نسخه - 7000 ریال - 3 -66-6151-964 انتخاب
10- دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی: از روی نسخه دکتر قاسم غنی و علامه قزوینی
شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مقدمه:رضا معصومی ؛ مصحح:محمد قزوینی - گلی - دیویی: 8fa1.32 - 452 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 3 سال 1383 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 5 -96-6151-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 33