لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(70)
چاپ مجدد (87)
تالیف (115)
ترجمه (42)
تهران (157)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (157) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ستون پنجم
نويسنده:سید ابراهیم نبوی - روزنه - دیویی: 8fa7.62 - 324 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1378 - 8950 ریال - 0 -86-6176-964 انتخاب
2- معبد عشق: (مجموعه شعر)
نويسنده:مهدی الهی‌قمشه‌ای - روزنه - دیویی: 8fa1.62 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 4950 ریال - 5 -75-6176-964 انتخاب
3- پاسخ به پرسش‌های پزشکی مادران
نويسنده:حسن ثاقب ؛ نويسنده:ستاره ثاقب - روزنه - دیویی: 618.92 - 234 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 7500 ریال - 2 -99-6176-964 انتخاب
4- پیامبر
نويسنده:جبران‌خلیل جبران ؛ مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای - روزنه - دیویی: 811.52 - 190 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 14500 ریال - 8 -34-6176-964 انتخاب
5- مقدمه‌ای بر انقلاب اسلامی
نويسنده:صادق زیبا‌کلام - روزنه - دیویی: 955.083 - 324 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 9950 ریال - 7 -91-6176-964 انتخاب
6- ابن هیثم: فیزیکدان اسلامی
مترجم:صالح طباطبایی - روزنه - دیویی: 530.092 - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 9950 ریال - 7 -74-6176-964 انتخاب
7- یک فنجان چای داغ
نويسنده:سید ابراهیم نبوی ؛ ويراستار:شهرام شکیبا - روزنه - دیویی: 8fa7.62 - 324 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 8950 ریال - 8 -96-6176-964 انتخاب
8- تهرانجلس: مجموعه داستان کوتاه طنز
نويسنده:سید ابراهیم نبوی - روزنه - دیویی: 8fa7.62 - 126 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1378 - 3950 ریال - 3 -59-6176-964 انتخاب
9- ستون پنجم
نويسنده:سید ابراهیم نبوی - روزنه - دیویی: 8fa7.62 - 324 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1378 - 8950 ریال - 0 -86-6176-964 انتخاب
10- پژوهش در نام شهرهای ایران
نويسنده:ایرج افشارسیستانی - روزنه - دیویی: 915.5014 - 656 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 27950 ریال - 964-6176-81-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16