لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(76)
چاپ مجدد (202)
تالیف (51)
ترجمه (227)
تهران (272)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (40)
كمك درسی و آموزشی (18)

تعداد یافت شده (278) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آزمون ورودی کارشناسی ارشد مسایل حسابداری مالی و پاسخهای تشریحی
گردآورنده:ایرج نوروش ؛ گردآورنده:سکینه غنیمی‌فرد ؛ گردآورنده:فیض‌الله شیرزادی - نشر صابرین - دیویی: 657.076 - 552 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 4 -07-6181-964 انتخاب
2- کلیدهای آرام کردن کودک ناآرام
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:ربابه مرتضوی - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 6000 نسخه - 6000 ریال - 3 -02-6181-964 انتخاب
3- کلیدهای رفتار با نوجوانان
نويسنده:دان فونتنل ؛ مترجم:مسعود حاجی‌زاده ؛ ويراستار:سیامک افشار - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 155.5 - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 5000 نسخه - 8500 ریال - 0 -09-6181-964 انتخاب
4- کلیدهای آموختن به کودکان درباره خدا
نويسنده:ایریس یاب ؛ مترجم:مسعود حاجی‌زاده ؛ ويراستار:احمد بروجردی - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 248.845 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 0 -12-6181-964 انتخاب
5- کلیدهای پرورش کودک تیزهوش
نويسنده:سیلویا ریم ؛ مترجم:ناهید آزادمنش ؛ ويراستار:احمد بروجردی - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.155 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1383 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 8 -36-6181-964 انتخاب
6- کلیدهای رفتار با نوجوانان
نويسنده:دان فونتنل ؛ مترجم:مسعود حاجی‌زاده ؛ مترجم:اکرم قیطاسی - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.125 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1383 - 3000 نسخه - 19000 ریال - 0 -09-6181-964 انتخاب
7- نامه‌های خط‌خطی
نويسنده:عرفان نظرآهاری ؛ ويراستار:مهدی طهوری - صابرین، ‌کتابهای‌دانه - دیویی: 8fa6.62 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 5000 نسخه - 11000 ریال - 0 -60-6181-964 انتخاب
8- کلیدهای پرورش مهارتهای اساسی زندگی در کودکان و نوجوانان
نويسنده:دروتی ریچ ؛ مترجم:اکرم قیطاسی ؛ ويراستار:مهدی طهوری - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.1 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 3000 نسخه - 23000 ریال - 6 -54-6181-964 انتخاب
9- کلیدهای رفتار با کودک چهار ساله
نويسنده:مری والاس ؛ مترجم:مینا اخباری‌آزاد ؛ ويراستار:نیره خاکبازان - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.1 - 244 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 6 -68-6181-964 انتخاب
10- کلیدهای رفتار با نوجوانان
نويسنده:دان فونتنل ؛ مترجم:مسعود حاجی‌زاده ؛ مترجم:اکرم قیطاسی - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.125 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1385 - 5000 نسخه - 21000 ریال - 0 -09-6181-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 28