لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(57)
چاپ مجدد (281)
تالیف (207)
ترجمه (131)
تهران (337)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (48)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (338) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زبان و ادبیات فارسی عمومی: برگزیده‌ی متون ادبی طی پانزده فصل شیوه‌ی نگارش فارسی مباحث دستور و...
نويسنده:سیدحسن ذوالفقاری ؛ نويسنده:غلامرضا عمرانی ؛ نويسنده:فریده کریمی‌موغاری - نشر چشمه - دیویی: 8fa0.8 - 544 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 3000 نسخه - 23000 ریال - 1 -14-6194-964 انتخاب
2- من و دوست غولم
نويسنده:شل سیلورستاین ؛ مترجم:منیژه گازرانی - نشر چشمه، کتاب ونوشه - دیویی: 823 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1378 - 3000 نسخه - 4500 ریال - 964-6194-94-X انتخاب
3- صدای خاطره‌ها: بحث و گزیده‌ای از ترانه
گردآورنده:محمدتقی رادشهیدی - نشر چشمه - دیویی: 8fa1.04 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 4 -97-6194-964 انتخاب
4- تئوری موسیقی = Theory of music
نويسنده:مصطفی کمال‌پور‌تراب - نشر چشمه - دیویی: 781.01 - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 22 سال 1381 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 3 -27-6194-964 انتخاب
5- زبان و ادبیات فارسی عمومی: برگزیده‌ی متون ادبی طی پانزده فصل شیوه‌ی نگارش فارسی مباحث دستور و...
نويسنده:سیدحسن ذوالفقاری ؛ نويسنده:غلامرضا عمرانی ؛ نويسنده:فریده کریمی‌موغاری - نشر چشمه - دیویی: 8fa0.8 - 544 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1381 - 5000 نسخه - 26000 ریال - 1 -14-6194-964 انتخاب
6- هوا را از من بگیر، خنده‌ات را نه!: گزینه شعرهای عاشقانه
نويسنده:پابلو نرودا ؛ مترجم:احمد پوری ؛ ويراستار:کاظم فرهادی - نشر چشمه - دیویی: 861.64 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1381 - 3000 نسخه - 7500 ریال - 964-6194-32-X انتخاب
7- من و دوست غولم
نويسنده:شل سیلورستاین ؛ مترجم:منیژه گازرانی - نشر چشمه، کتاب ونوشه - دیویی: 823 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1381 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 964-6194-94-X انتخاب
8- زبان و ادبیات فارسی عمومی: برگزیده‌ی متون ادبی طی پانزده فصل شیوه‌ نگارش فارسی، مباحث دستور و زبان‌شناسی
نويسنده:غلامرضا عمرانی ؛ نويسنده:فریده کریمی‌موغاری - نشر چشمه - دیویی: 8fa0.8 - 544 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1382 - 5000 نسخه - 28000 ریال - 1 -14-6194-964 انتخاب
9- زبان و ادبیات فارسی عمومی: برگزیده‌ی متون ادبی طی پانزده فصل شیوه‌ نگارش فارسی، مباحث دستور و زبان‌شناسی
نويسنده:غلامرضا عمرانی ؛ نويسنده:فریده کریمی‌موغاری - نشر چشمه - دیویی: 8fa0.8 - 544 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 19 سال 1382 - 5000 نسخه - 28000 ریال - 1 -14-6194-964 انتخاب
10- زبان و ادبیات فارسی عمومی: برگزیده‌ی متون ادبی طی پانزده فصل شیوه‌ نگارش فارسی، مباحث دستور و زبان‌شناسی
نويسنده:غلامرضا عمرانی ؛ نويسنده:فریده کریمی‌موغاری - نشر چشمه - دیویی: 8fa0.8 - 544 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 20 سال 1382 - 10000 نسخه - 28000 ریال - 1 -14-6194-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 34