لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(57)
چاپ مجدد (281)
تالیف (207)
ترجمه (131)
تهران (337)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (48)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (338) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جیرجیرک در میدان تایمز
نويسنده:جرج سلدن ؛ مترجم:پروین علی‌پور - نشر چشمه - دیویی: 813 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 4000 ریال - 6 -03-6194-964 انتخاب
2- آه باران ...
نويسنده:فریدون مشیری - نشر چشمه - دیویی: 8fa1.62 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1375 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 964-6194-01-X انتخاب
3- نگاره به کمک کامپیوتر (گرافیک توسط بیسیک)
نويسنده:حسن ولوی - نشر چشمه - دیویی: 006.6 - 356 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 3300 نسخه - 6000 ریال - 7 -08-6194-964 انتخاب
4- پوتسولی: کتاب تکالیف و حل مسایل تئوری موسیقی و تعلیم خط و خوشنویسی منضم به کتاب تئوری موسیقی
نويسنده:اتوره پوتسولی ؛ مترجم:مصطفی کمال‌پور‌تراب - نشر چشمه - دیویی: 780.7 - 56 صفحه - جلد 2 - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 3000 ریال - 4 -04-6194-964 انتخاب
5- پوتسولی: کتاب تکالیف و حل مسایل تئوری و سلفژ
نويسنده:اتوره پوتسولی ؛ مترجم:مصطفی کمال‌پور‌تراب - نشر چشمه - دیویی: 780.7 - 56 صفحه - جلد 3 - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 3000 ریال - 2 -05-6194-964 انتخاب
6- در عمق صحنه
نويسنده:فریبا وفی - نشر چشمه - دیویی: 8fa3.62 - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 2000 نسخه - 2500 ریال - 5 -09-6194-964 انتخاب
7- پایین، به سوی زمین
نويسنده:پاتریشیا رایتسون ؛ مترجم:شاهده سعیدی - نشر چشمه - دیویی: 899 - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 4000 ریال - 8 -02-6194-964 انتخاب
8- وقتی بابا کوچک بود
نويسنده:الکساندر رسکین ؛ مترجم:محبوبه نجف‌خانی - نشر چشمه - دیویی: 890 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 4000 ریال - 9 -07-6194-964 انتخاب
9- راهی به آسمان: موسیقی به زبان ساده
نويسنده:ریحانه خاضع(کوهستانی) ؛ ويراستار:کاظم فرهادی - نشر چشمه - دیویی: 8fa3.62 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 4500 ریال - 4 -18-6194-964 انتخاب
10- صدای خاطره‌ها: بحث و گزیده‌ای از ترانه
گردآورنده:محمدتقی رادشهیدی - نشر چشمه - دیویی: 8fa1.04 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 4 -97-6194-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 34