لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(66)
چاپ مجدد (29)
تالیف (88)
ترجمه (7)
تهران (95)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (95) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رژیم شاه و سازمانهای حقوق بشر
نويسنده:سعید میرترابی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 323.0955 - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 10000 ریال - 0 -81-6196-964 انتخاب
2- نه شرقی، نه غربی (روابط خارجی ایران با امریکا و اتحاد شوروی)
ويراستار:نیکی‌ کدی ؛ ويراستار:مارک گازیوروسکی ؛ مترجم:ابراهیم متقی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 327.55047 - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 11000 ریال - 9 -82-6196-964 انتخاب
3- ساواک
نويسنده:تقی نجاری‌راد - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.082406 - 104 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 ریال - 1 -86-6196-964 انتخاب
4- صورتک: گذری بر جشنهای دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی
نويسنده:سویل ماکویی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0824 - 90 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2500 ریال - 3 -85-6196-964 انتخاب
5- ماجرای قتل سردار اسعد بختیاری (گوشه‌ای از تاریخ پهلوی اول): خاطرات علی صالح اردوان ...
مصحح:حمیدرضا دالوند - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0822092 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 14000 ریال - 5 -84-6196-964 انتخاب
6- روابط سیاسی - اقتصادی ایران و آلمان (بین دو جنگ جهانی)
نويسنده:فاطمه پیرا - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 327.55043 - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 16000 ریال - 7 -83-6196-964 انتخاب
7- نظریه دولت تحصیلدار و انقلاب اسلامی
نويسنده:عبدالقیوم شکاری - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.083 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 8000 ریال - 964-6196-87-X انتخاب
8- نهضت امام خمینی
نويسنده:سیدحمید روحانی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0842 - 1300 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1376 - 30000 ریال - 964-6196-08-X انتخاب
9- خاطرات امیر شهید سپهبد صیاد شیرازی
تدوين: مرکز اسناد انقلاب اسلامی ؛ ويراستار:میترا بابک - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0843092 - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 5000 ریال - 3 -23-6196-964 انتخاب
10- خاطرات محمدمهدی عبدخدایی: مروری بر تاریخچه فدائیان‌اسلام
تدوين:مهدی حسینی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0824092 - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 15000 ریال - 5 -98-6196-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10