لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(66)
چاپ مجدد (29)
تالیف (88)
ترجمه (7)
تهران (95)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (95) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نهضت روحانیون ایران: جلد 5 و 6
نويسنده:علی دوانی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.075045 - 622 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1377 - 3000 نسخه - 100000 ریال - 7 -18-6196-964 انتخاب
2- نهضت روحانیون ایران: جلد 1 و 2
نويسنده:علی دوانی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.075 - 662 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1377 - 3000 نسخه - 100000 ریال - 0 -16-6196-964 انتخاب
3- حماسه 19 دی قم
به‌اهتمام:علی شیرخانی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0824045 - 472 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 14000 ریال - 0 -33-6196-964 انتخاب
4- نهضت روحانیون ایران: جلد 3 و 4
نويسنده:علی دوانی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.075 - 644 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1377 - 3000 نسخه - 100000 ریال - 9 -17-6196-964 انتخاب
5- نهضت روحانیون ایران (جلد 7 و 8)
نويسنده:علی دوانی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.075045 - 610 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1377 - 3000 نسخه - 100000 ریال - 5 -19-6196-964 انتخاب
6- نهضت روحانیون ایران (جلد 9 و 10)
نويسنده:علی دوانی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.075045 - 450 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1377 - 3000 نسخه - 100000 ریال - 9 -20-6196-964 انتخاب
7- نهضت امام خمینی
نويسنده:سیدحمید روحانی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0842 - 1300 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1376 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 964-6196-08-X انتخاب
8- دولت رضا شاه و نظام ایلی (تاثیر ساختار دولت مطلقه رضا شاه بر نفوذ قبایل و عشایر)
نويسنده:احمد نقیب‌زاده - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.97 - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 3 -99-6196-964 انتخاب
9- تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی از مرجعیت امام خمینی تا تبعید (1340-43)
نويسنده:عبدالوهاب فراتی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.083 - 216 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 2000 نسخه - 9000 ریال - 2 -80-6196-964 انتخاب
10- درآمدی بر نظریه سیاسی امام خمینی (ره)
نويسنده:محمدرضا دهشیری - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0842 - 396 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 0 -95-6196-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10