لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(33)
چاپ مجدد (224)
تالیف (142)
ترجمه (115)
تهران (257)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (212)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (257) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- یکصد قصه از تولستوی
نويسنده:لی‌یف‌نیکالایویچ تولستوی ؛ مترجم:مجید خورسند - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 891.733 - 90 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 4000 ریال - 3 -82-6209-964 انتخاب
2- راه‌های فعال کردن کتابخانه‌های مدارس
نويسنده:محمد توکلی‌مقدم - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 027.8 - 68 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 3000 نسخه - 3000 ریال - 8 -68-6209-964 انتخاب
3- کشف جهان = Discovering universe
نويسنده:لن ریدپات ؛ مترجم:ساویز سربازی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 520 - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 5500 ریال - 5 -81-6209-964 انتخاب
4- بی‌خانمان
نويسنده:هکتورهانری مالو ؛ مترجم:سعیده صدرالحفاظی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 843.8 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 7 -94-6209-964 انتخاب
5- توماس الوا ادیسون: مردی که جهان را روشن کرد
نويسنده:مارگارت کازینز ؛ مترجم:زهره خسروی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 621.3092 - 126 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1385 - 3000 نسخه - 11000 ریال - 2 -74-6209-964 انتخاب
6- تا شقایق هست: زندگی سهراب سپهری
نويسنده:پریسا امیرقاسم‌خانی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 8fa1.62 - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 2500 نسخه - 26000 ریال - 9 -76-6209-964 انتخاب
7- آنچه در مورد میکروسکوپ لازم است بدانید
نويسنده:آبتین شاکری - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 502.82 - 94 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 2500 نسخه - 12000 ریال - 3 -96-6209-964 انتخاب
8- پیشگامان علوم
نويسنده:اکرام قمر ؛ مترجم:مریم ناطق‌شریف - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 509 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 7 -46-6209-964 انتخاب
9- ویکتور هوگو
نويسنده:ژاک دولاکروتل ؛ مترجم:سیدجمال موسوی‌شیرازی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 843.8 - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 2500 نسخه - 20000 ریال - 6 -24-6209-964 انتخاب
10- شناخت حیوانات "باغ وحش"
مترجم:مظفر سربازی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 591 - 30 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1387 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 6 -10-6209-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 26