لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(33)
چاپ مجدد (224)
تالیف (142)
ترجمه (115)
تهران (257)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (212)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (257) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- داستان یک کویرنورد
نويسنده:مظفر سربازی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 8fa3.62 - 238 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 9500 ریال - 1 -49-6209-964 انتخاب
2- اسب شگفت‌انگیز
نويسنده:ویولت کیس ؛ مترجم:ساویز سربازی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 813.5 - 66 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 3200 ریال - 0 -58-6209-964 انتخاب
3- ملاصدرا: صدرالمتالهین
- شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 189.1 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2500 ریال - 9 -93-6209-964 انتخاب
4- بی خانمان
نويسنده:هکتورهانری مالو ؛ مترجم:سعیده صدرالحفاظی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 843.8 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 4000 ریال - 7 -94-6209-964 انتخاب
5- ابوریحان بیرونی (مردی که در جهان علوم، شگفتی آفرید)
نويسنده:فواد صلواتی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 520.92 - 40 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 ریال - 0 -92-6209-964 انتخاب
6- زندگی و آثار نابغه ایتالیا لئوناردو داوینچی
گردآورنده:فائزه سرمدی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 759.5 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 9500 ریال - 2 -91-6209-964 انتخاب
7- آنچه در مورد میکروسکوپ لازم است بدانید
نويسنده:آبتین شاکری - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 502.82 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 ریال - 3 -96-6209-964 انتخاب
8- یکصد قصه از تولستوی
نويسنده:لی‌یف‌نیکالایویچ تولستوی ؛ مترجم:مجید خورسند - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 891.733 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 4500 ریال - 3 -82-6209-964 انتخاب
9- تصویری از یک زندگی
نويسنده:مظفر سربازی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 8fa3.62 - 258 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 12500 ریال - 1 -97-6209-964 انتخاب
10- زکریای رازی
نويسنده:خسرو معتضد - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 610.92 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1379 - 15000 ریال - 8 -40-6209-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 26