لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(85)
چاپ مجدد (97)
تالیف (29)
ترجمه (153)
تهران (182)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (44)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (182) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای نصب شیشه
نويسنده:استنلی تامپسون ؛ مترجم:مهرداد حبیبی ؛ مترجم:داور ملکی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 693 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 4500 ریال - 2 -27-6232-964 انتخاب
2- انسانهای موثر: مدیریت و رهبری مبتنی بر اصول
نويسنده:استیون‌آر. کاوی ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی - پیکان - دیویی: 658 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 7500 ریال - 8 -38-6232-964 انتخاب
3- خودآموز بنایی با آجر: آجرچینی - اندودکاری - سنگچینی - آجرهای سفالی
نويسنده:لوئیس دزتل ؛ مترجم:جواد فریدمهاجر ؛ ويراستار:امیرحسین شهبازلو - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 693.1 - 464 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 0 -31-6232-964 انتخاب
4- خودآموز جوشکاری
نويسنده:ریچارد فینچ ؛ نويسنده:تام مونرو ؛ مترجم:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 671.52 - 254 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 964-6232-40-X انتخاب
5- فندق: کشت و تولید
نويسنده:فرانسوا برگونیو ؛ نويسنده:اریک ژرفن ؛ نويسنده:ژان‌پل ساراکویین - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 583 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 نسخه - 5500 ریال - 7 -33-6232-964 انتخاب
6- سیمکشی آسان
نويسنده:هربرت ریشتر ؛ مترجم:بهزاد رنجبر ؛ ويراستار:ابوالفتح امیری - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 621.319 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 6 -39-6232-964 انتخاب
7- راهنمای کاشیکاری
نويسنده:ادوین فیلد ؛ نويسنده:سلما فیلد ؛ مترجم:نصرت‌الله یوسفی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 698 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 4 -12-6232-964 انتخاب
8- طبقه‌بندی مهندسی سنگها در ارتباط با طراحی فضاهای زیرزمینی
نويسنده:محمدرضا هراتی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 622.2 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 7500 ریال - 3 -83-6232-964 انتخاب
9- واژه‌نامه فنی اتومبیل
گردآورنده:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 629.203 - 532 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 0 -28-6232-964 انتخاب
10- تهویه مطبوع خانگی و صنعتی
نويسنده:ادوین اندرسن ؛ نويسنده:رکس میلر ؛ مترجم:ابراهیم سلیمی‌فر - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 697.93 - 484 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 38000 ریال - 1 -05-6232-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 19