لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (37)
تالیف (49)
ترجمه (7)
تهران (56)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (56) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آشپزی غذاهای رژیمی (بدون شکر، بدون روغن، بدون نمک)
نويسنده:جکلین ویلیامز ؛ نويسنده:گلدی سیلورمن ؛ مترجم:مرضیه(مهتاب) جمشیدی - چاپ و نشر بنیاد - دیویی: 641.5 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 9600 ریال - 8 -02-6333-964 انتخاب
2- فرهنگ تئوری و فناوری مواد سرامیک شیشه مصالح ساختمانی (انگلیسی، آلمانی و فارسی)
نويسنده:بهمن میرهادی - پردیس - دیویی: 666.03 - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1500 نسخه - 12800 ریال - 5 -26-6333-964 انتخاب
3- روانشناسی رشد (مفاهیم بنیادی در روانشناسی کودک) (با تجدیدنظر کلی و اضافات)
نويسنده:حسن احدی ؛ نويسنده:شکوه‌السادات بنی‌جمالی - پردیس 57 - دیویی: 155.5 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1381 - 5000 نسخه - 1 -00-6333-964 انتخاب
4- Die keramik, glasuren und ihre kunst in Iran
نويسنده:بهمن میرهادی - سینا - دیویی: 698.5 - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 500 نسخه - 0 -23-6333-964 انتخاب
5- تئوری و فناوری لعاب سرامیک
نويسنده:بهمن میرهادی - پردیس 57 - دیویی: 698.5 - 250 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1500 نسخه - 13800 ریال - 7 -25-6333-964 انتخاب
6- گزیده اشعار صائب تبریزی
گردآورنده:جعفر شعار ؛ گردآورنده:زین‌العابدین موتمن ؛ مقدمه:حسن انوری - پردیس 57 - دیویی: 8fa1.4 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1386 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 4 -21-6333-964 انتخاب
7- گزیده اشعار صائب تبریزی
گردآورنده:جعفر شعار ؛ گردآورنده:زین‌العابدین موتمن ؛ مقدمه:حسن انوری - پردیس - دیویی: 8fa1.4 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1380 - 2000 نسخه - 19000 ریال - 4 -21-6333-964 انتخاب
8- روانشناسی رشد (مفاهیم بنیادی در روانشناسی کودک) (با تجدیدنظر کلی و اضافات)
نويسنده:حسن احدی ؛ نويسنده:شکوه‌السادات بنی‌جمالی - پردیس 57 - دیویی: 155.4 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1384 - 4000 نسخه - 30000 ریال - 1 -00-6333-964 انتخاب
9- کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها
نويسنده:محمود احمدپورداریانی ؛ ويراستار:عباس مظاهری ؛ ويراستار:هیبت‌الله باقری - پردیس 57 - دیویی: 338.04 - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 4 -18-6333-964 انتخاب
10- روانشناسی رشد: مفاهیم بنیادی در روانشناسی نوجوانی و جوانی
نويسنده:حسن احدی ؛ نويسنده:نیک‌چهره محسنی - پردیس 57 - دیویی: 155.4 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1378 - 5000 نسخه - 11000 ریال - 0 -06-6333-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6