لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (37)
تالیف (49)
ترجمه (7)
تهران (56)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (56) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نگرشی جامع بر تئوری، کاربردی و طراحی سیستم‌های اطلاعات مدیریت (MIS) ...
نويسنده:مهدی بهشتیان ؛ نويسنده:حسین ابوالحسنی ؛ مقدمه:مسعود حجاریان‌کاشانی - پردیس 57 - دیویی: 658.4038 - 552 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 3000 نسخه - 29500 ریال - 6 -17-6333-964 انتخاب
2- روانشناسی رشد: مفاهیم بنیادی در روانشناسی نوجوانی و جوانی
نويسنده:حسن احدی ؛ نويسنده:نیک‌چهره محسنی - پردیس 57 - دیویی: 155.5 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1381 - 5000 نسخه - 17000 ریال - 0 -06-6333-964 انتخاب
3- روانشناسی رشد (مفاهیم بنیادی در روانشناسی کودک) (با تجدیدنظر کلی و اضافات)
نويسنده:حسن احدی ؛ نويسنده:شکوه‌السادات بنی‌جمالی - پردیس 57 - دیویی: 155.4 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1384 - 4000 نسخه - 30000 ریال - 1 -00-6333-964 انتخاب
4- روانشناسی رشد (مفاهیم بنیادی در روانشناسی کودک) (با تجدیدنظر کلی و اضافات)
نويسنده:حسن احدی ؛ نويسنده:شکوه‌السادات بنی‌جمالی - پردیس 57 - دیویی: 155.4 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1385 - 4000 نسخه - 35000 ریال - 1 -00-6333-964 انتخاب
5- انواع لعابهای سرامیک، رنگها و فرمولاسیون آنها
نويسنده:بهمن میرهادی ؛ ويراستار:محمدحسین ماجدی‌اردکانی - پردیس 57 - دیویی: 698.5 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 11000 ریال - 2 -22-6333-964 انتخاب
6- روانشناسی رشد: مفاهیم بنیادی در روانشناسی نوجوانی و جوانی
نويسنده:حسن احدی ؛ نويسنده:نیک‌چهره محسنی - پردیس 57 - دیویی: 155.4 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1380 - 5000 نسخه - 14500 ریال - 0 -06-6333-964 انتخاب
7- گزیده اشعار منوچهری دامغانی
گردآورنده:احمدعلی امامی‌افشار - پردیس 57 - دیویی: 8fa1.22 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1382 - 2000 نسخه - 18000 ریال - 2 -19-6333-964 انتخاب
8- گزیده اشعار صائب تبریزی
گردآورنده:جعفر شعار ؛ گردآورنده:زین‌العابدین موتمن ؛ مقدمه:حسن انوری - پردیس 57 - دیویی: 8fa1.4 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1386 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 4 -21-6333-964 انتخاب
9- پیشبرد بنیاد کهکشانی
نويسنده:آیزاک آسیموف ؛ مترجم:پیمان اسماعیلیان - چاپ و نشر بنیاد - دیویی: 813 - 472 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 2 -05-6333-964 انتخاب
10- گزیده داستانهای کوتاه جلال آل‌احمد: همراه با نقد و تحلیل همه داستانهای کوتاهش
گردآورنده:محمدباقر نجف‌زاده‌بارفروش - چاپ و نشر بنیاد - دیویی: 8fa3.62 - 372 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 11500 ریال - 6 -03-6333-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6