لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (37)
تالیف (49)
ترجمه (7)
تهران (56)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (56) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مکان‌یابی و کارایی پروژه صنعتی (با تجدیدنظر و اضافات)
نويسنده:محمد پولاددژ - چاپ و نشر بنیاد - دیویی: 338.09 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 9000 ریال - 4 -04-6333-964 انتخاب
2- روانشناسی رشد: مفاهیم بنیادی در روانشناسی نوجوانی و جوانی
نويسنده:حسن احدی ؛ نويسنده:نیک‌چهره محسنی - چاپ و نشر بنیاد - دیویی: 155 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1376 - 8000 ریال - 0 -06-6333-964 انتخاب
3- کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها
نويسنده:محمود احمدپورداریانی - محمود احمدپور داریانی،پردیس 57 - دیویی: 338.04 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 19560 ریال - 4 -18-6333-964 انتخاب
4- Engineering ceramics & ceramic history in Iran
نويسنده:بهمن میرهادی - پردیس 57 - دیویی: 620.14 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1 -28-6333-964 انتخاب
5- Building ceramics and it's history in Iran
نويسنده:بهمن میرهادی - پردیس 57 - دیویی: 620.14 - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - 964-6333-29-X انتخاب
6- روانشناسی رشد 2: نوجوانی، جوانی، میانسالی، پیری
نويسنده:حسن احدی ؛ نويسنده:فرهاد جمهری - بنیاد چاپ و نشر - دیویی: 155 - 348 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 22000 ریال - 964-6333-15-X انتخاب
7- برق سبز
نويسنده:مزدک مومنی - پردیس 57،شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، روابط عمومی و امور بین‌الملل - دیویی: 621.31 - 346 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 6 -34-6333-964 انتخاب
8- شناخت بازی‌های ذهن
نويسنده:حسن احدی - شرکت پردیس 57 - دیویی: 153 - 274 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 31500 ریال - 8 -33-6333-964 انتخاب
9- کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها
نويسنده:محمود احمدپورداریانی - محمود احمدپور داریانی،پردیس 57 - دیویی: 338.04 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 21000 ریال - 4 -18-6333-964 انتخاب
10- روانشناسی رشد: مفاهیم بنیادی در روانشناسی نوجوانی و جوانی
نويسنده:حسن احدی ؛ نويسنده:نیک‌چهره محسنی - پردیس 57 - دیویی: 155.4 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1378 - 11000 ریال - 0 -06-6333-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6