لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(38)
چاپ مجدد (42)
تالیف (50)
ترجمه (30)
تهران (80)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (80) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شوک پاریسی
نويسنده:مهدی اعتمادی - زریاب - دیویی: 8fa3.62 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 4400 نسخه - 13500 ریال - 0 -53-6339-964 انتخاب
2- سرنوشت و ستارگان
نويسنده: کاتاکار ؛ مترجم:بهزاد رحمتی - زریاب - دیویی: 133.335 - 472 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5500 نسخه - 18500 ریال - 8 -63-6339-964 انتخاب
3- برجهای خاموشی
نويسنده:جواد مجابی - زریاب - دیویی: 8fa3.62 - 624 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2200 نسخه - 26500 ریال - 2 -49-6339-964 انتخاب
4- چهل درجه زیر شب
نويسنده:مهدی اعتمادی - زریاب - دیویی: 8fa3.62 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 4400 نسخه - 14500 ریال - 964-6339-62-X انتخاب
5- 8 دقیقه تا برهوت
نويسنده:مهدی اعتمادی - زریاب - دیویی: 8fa3.62 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 3300 نسخه - 12500 ریال - 4 -34-6339-964 انتخاب
6- اتوبوس آبی
نويسنده:مهدی اعتمادی - زریاب - دیویی: 8fa3.62 - 450 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 4400 نسخه - 15500 ریال - 9 -40-6339-964 انتخاب
7- شب ایرانی
نويسنده:مهدی اعتمادی - زریاب - دیویی: 8fa3.62 - 330 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1380 - 4400 نسخه - 24500 ریال - 3 -60-6339-964 انتخاب
8- 8 دقیقه تا برهوت
نويسنده:مهدی اعتمادی - زریاب - دیویی: 8fa3.62 - 384 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1382 - 2200 نسخه - 28500 ریال - 4 -34-6339-964 انتخاب
9- ... تا رهایی: منظومه‌ها و شعرها
نويسنده:حمید مصدق - زریاب - دیویی: 8fa1.62 - 548 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 8 سال 1380 - 5500 نسخه - 42500 ریال - 9 -85-6339-964 انتخاب
10- تاریخ امپراتوری هخامنشیان (از کورش تا اسکندر)
نويسنده:پیر بریان ؛ مترجم:مهدی سمسار - زریاب - دیویی: 955.014 - 906 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1382 - 2200 نسخه - 1 -30-6339-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8