لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(38)
چاپ مجدد (42)
تالیف (50)
ترجمه (30)
تهران (80)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (80) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- طالع‌بینی خورشیدی
نويسنده:لیندا گودمن ؛ مترجم:مریم زنگنه - زریاب - دیویی: 133.5 - 520 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1379 - 24000 ریال - 9 -68-6339-964 انتخاب
2- پیشگویی‌های نستراداموس
مترجم:پوران فرخزاد - زریاب - دیویی: 133.32 - 906 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1379 - 55000 ریال - 9 -99-6339-964 انتخاب
3- راز کبوترها
نويسنده:مهدی اعتمادی - زریاب - دیویی: 8fa3.62 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 14500 ریال - 6 -47-6339-964 انتخاب
4- دل دلدادگی
نويسنده:شهریار مندنی‌پور - زریاب - دیویی: 8fa3.62 - 464 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 42500 ریال - 9 -37-6339-964 انتخاب
5- دل دلدادگی
نويسنده:شهریار مندنی‌پور - زریاب - دیویی: 8fa3.62 - 462 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 42500 ریال - 7 -38-6339-964 انتخاب
6- چهل درجه زیر شب
نويسنده:مهدی اعتمادی - زریاب - دیویی: 8fa3.62 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 16500 ریال - 964-6339-62-X انتخاب
7- شوک پاریسی
نويسنده:مهدی اعتمادی - زریاب - دیویی: 8fa3.62 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 16500 ریال - 0 -53-6339-964 انتخاب
8- دلدادگان مریخی و ونوسی
نويسنده:جان گری ؛ مترجم:محمدجواد انتظاری ؛ مصحح:آمنه علاقه‌بندی - زریاب - دیویی: 646.78 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 12500 ریال - 7 -10-6339-964 انتخاب
9- روزنامه خاطرات عزیزالسلطان: ملیجک ثانی
نويسنده:محسن میرزایی - زریاب - دیویی: 955.0745 - 878 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1376 - 125000 ریال - 964-6339-00-X انتخاب
10- روزنامه خاطرات عزیزالسلطان: ملیجک ثانی
نويسنده:محسن میرزایی - زریاب - دیویی: 955.0745 - 802 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1376 - 125000 ریال - 8 -01-6339-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8