لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (2)
تالیف (20)
ترجمه (3)
تهران (23)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (22)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- English For The Students Of Mining Engineering
نويسنده:محمود سمیعی‌نصر - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب - دیویی: 428.64 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 7500 ریال - 2 -09-6441-964 انتخاب
2- مبانی نور فوریه و کاربردها
نويسنده:منصور شیخان ؛ نويسنده:فرهاد رزاقیان ؛ ويراستار:فریبا روشنفکر - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب - دیویی: 621.36015152433 - 260 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 25000 ریال - 1 -52-6441-964 انتخاب
3- مدل‌سازی ریاضی به کمک کامپیوتر: برازش منحنی و تابع احتمال
نويسنده:صدیق رئیسی ؛ نويسنده:مهدی کریمی‌نسب - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب - دیویی: 511.8 - 352 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 35000 ریال - 964-6441-53-X انتخاب
4- مبانی مقاوم‌سازی سازه‌های کوتاه در ایران
نويسنده:حمیدرضا وثوقی‌فر ؛ نويسنده:محمدرضا عدل‌پرور ؛ ويراستار:سیدجلیل شاهری‌لنگرودی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب - دیویی: 363.34950955 - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 85000 ریال - 0 -58-6441-964 انتخاب
5- ایزولاسیون تجهیزات فشار قوی
نويسنده:طهماسبقلی شاهرخشاهی - تهران‌صدا - دیویی: 621.374 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 13000 ریال - 0 -13-6441-964 انتخاب
6- آزمایشگاه فیزیک پایه (1) (مکانیک و حرارت)
نويسنده:رضا جمشیدی ؛ نويسنده:حسن قلمی‌باویل‌علیایی ؛ نويسنده:کبری حاجی‌زاده - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب - دیویی: 530.078 - 134 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 15000 ریال - 2 -74-6441-964 انتخاب
7- آزمون نویسی زبان انگلیسی: مجموعه جامع اصول و قواعد آزمون‌سازی و آزمون گیری زبان انگلیسی همراه با ...
نويسنده:جان‌برایان هیتن ؛ مترجم:سیدجلیل شاهری‌لنگرودی ؛ مترجم:فرشته حاجی‌زاده - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب - دیویی: 428.24 - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 25000 ریال - 4 -56-6441-964 انتخاب
8- شناخت انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن
نويسنده:اسدالله بادامچیان - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب - دیویی: 955.083 - 276 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1377 - 7500 ریال - 3 -20-6441-964 انتخاب
9- اصول انبارداری و مدیریت خرید
نويسنده:نادر دیبایی ؛ ويراستار:جلیل شاهرودی‌لنگرودی ؛ ويراستار:شهناز معصومی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب - دیویی: 658.785 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 8000 ریال - 4 -08-6441-964 انتخاب
10- سنجش و ارزشیابی
نويسنده:غلامرضا نفیسی ؛ نويسنده:علی‌حسن زندپارسا ؛ ويراستار:جلیل شاهرودی‌لنگرودی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی - دیویی: 150.15195 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 11000 ریال - 7 -01-6441-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3