لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (39)
تالیف (32)
ترجمه (34)
تهران (65)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (66) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه‌ای از ضرب‌المثلهای ملل مختلف: کردی - فارسی
نويسنده:محمدکاظم مفاخری - صبا - دیویی: 398.9 - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 4000 نسخه - 8000 ریال - 5 -13-6448-964 انتخاب
2- فضائل اعمال (فارسی)
نويسنده:محمد زکریا - صبا - دیویی: 297.211 - 1048 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1378 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 0 -07-6448-964 انتخاب
3- تجوید منظوم و منثور
نويسنده:غلامحسین رضوی - صبا - دیویی: 297.151 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2000 نسخه - 4500 ریال - 9 -11-6448-964 انتخاب
4- منتخب مفاتیح الجنان: درشت خط با ترجمه فارسی
نويسنده:عباس قمی ؛ مترجم:محمدباقر کمره‌ای ؛ مصحح:مهدی طباطبایی - صبا - دیویی: 297.772 - 782 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1384 - 10000 نسخه - 9 -56-6448-964 انتخاب
5- طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل (مدیریت حقوق و دستمزد)
نويسنده:سیدحسین ابطحی ؛ نويسنده:آرمن مهروژان ؛ ويراستار:داود مدنی - صبا - دیویی: 658.306 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5000 نسخه - 9000 ریال - 3 -14-6448-964 انتخاب
6- راه نو در فراگیری انگلیسی = english New concept in شامل: نکات گرامری - حروف اضافه - ...
نويسنده:فریدون حاجتی - صبا - دیویی: 425 - 564 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 6 سال 1381 - 5000 نسخه - 22500 ریال - 8 -17-6448-964 انتخاب
7- منتخب مفاتیح الجنان: درشت خط با ترجمه فارسی
نويسنده:عباس قمی ؛ مترجم:محمدباقر کمره‌ای ؛ مصحح:مهدی طباطبایی - صبا - دیویی: 297.772 - 784 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 10000 نسخه - 9000 ریال - 9 -56-6448-964 انتخاب
8- ترجمه المنجد
مترجم:مصطفی رحیمی‌اردستانی - صبا - دیویی: 492.73 - 860 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1381 - 5000 نسخه - 100000 ریال - 7 -12-6448-964 انتخاب
9- ترجمه المنجد
مترجم:مصطفی رحیمی‌اردستانی - صبا - دیویی: 492.73 - 850 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1381 - 5000 نسخه - 100000 ریال - 7 -12-6448-964 انتخاب
10- کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف
نويسنده:عباس قمی ؛ مترجم:محمدباقر کمره‌ای ؛ مصحح:محمدرضا اشرفی - صبا - دیویی: 297.772 - 1380 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1381 - 20000 نسخه - 15000 ریال - 4 -36-6448-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7