لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (6)
تالیف (37)
ترجمه (0)
تهران (36)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (37) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سفر عشق: راهنمای حجاج و عوامل خدماتی حج
نويسنده:ابراهیم حیدری - مسعی - دیویی: 354.550641 - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 13000 ریال - 964-6455-31-X انتخاب
2- هیمان: نمایشنامه در یک پرده
نويسنده:نورالله حسین‌خانی - مسعی - دیویی: 8fa2.62 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 0 -36-6455-964 انتخاب
3- فروغ فروزان
نويسنده:نورالله حسین‌خانی - مسعی - دیویی: 297.93 - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 6 -16-6455-964 انتخاب
4- فروغ فروزان
نويسنده:نورالله حسین‌خانی - مسعی،خیرالله - دیویی: 297.93 - 676 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1378 - 5000 نسخه - 7 -24-6455-964 انتخاب
5- خورشید بر نیزه
نويسنده:نورالله حسین‌خانی - مسعی - دیویی: 297.9534 - 516 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 22000 ریال - 8 -32-6455-964 انتخاب
6- جغرافیای طبیعی شهر (ژئومورفولوژی)
نويسنده:محمدرضا اصغری‌مقدم - مسعی - دیویی: 551.410955 - 202 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 1 -30-6455-964 انتخاب
7- پژوهشی در مصحف امام علی (ع) و سه مصحف دیگر
نويسنده:جعفر نکونام - مسعی - دیویی: 297.19 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 9 -23-6455-964 انتخاب
8- جغرافیای طبیعی شهر: هیدرولوژی و سیل خیزی شهر
نويسنده:محمدرضا اصغری‌مقدم ؛ ويراستار:مهناز پروازی - مسعی - دیویی: 627.4 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 8 -29-6455-964 انتخاب
9- علمدار خورشید
نويسنده:نورالله حسین‌خانی ؛ مقدمه:اردشیر قاسملو - مسعی - دیویی: 8fa3.62 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 2 -49-6455-964 انتخاب
10- افسانه رئوف پینه‌دوز
تهيه و تنظيم:د.ر. منشی‌زاده - مسعی - دیویی: 398 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 3800 ریال - 964-6455-14-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4