لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(57)
چاپ مجدد (54)
تالیف (74)
ترجمه (37)
تهران (3)
شهرستان (108)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (111) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شیمی آلی
نويسنده:پیتر ولهارد ؛ نويسنده:نیل‌اریک شور ؛ مترجم:مجید محمدصادقی - دانشگاه اصفهان - دیویی: 547 - 986 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - 2000 نسخه - 17000 ریال - 1 -27-6478-964 انتخاب
2- ضرورت تبادل و کلید فرهنگها: مجموعه مقالات و مصاحبه‌های مرحوم عبدالجواد فلاطوری و مباحثات ایشان..
گردآورنده: کمیته‌علمی‌کنگره‌بین‌المللی‌بزرگداشت‌فلاطوری - دانشگاه اصفهان - دیویی: 189.1 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 964-6478-28-X انتخاب
3- مقدمه‌ای بر مشاوره و روان‌درمانی
نويسنده:احمد احمدی - دانشگاه اصفهان - دیویی: 616.8914 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1378 - 3000 نسخه - 7200 ریال - 3 -09-6478-964 انتخاب
4- تاریخ صدر اسلام: پژوهشی در تاریخ پیامبر اسلام
نويسنده:اصغر منتظرالقائم - دانشگاه اصفهان - دیویی: 297.912 - 328 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 5 -08-6478-964 انتخاب
5- میکروبیولوژی کاربردی و مهندسی ژنتیک: برای دانشجویان: زیست‌شناسی، میکروب‌شناسی، ژنتیک، ...
نويسنده:گیتی امتیازی ؛ ويراستار:ایرج نحوی - دانشگاه اصفهان - دیویی: 576.076 - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - 1500 نسخه - 15000 ریال - 5 -25-6478-964 انتخاب
6- سیستماتیک مولکولی گیاهی
نويسنده:دانیل کرافورد ؛ مترجم:محمدرضا رحیمی‌نژاد - دانشگاه اصفهان - دیویی: 581.012 - 506 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 1000 نسخه - 16000 ریال - 7 -41-6478-964 انتخاب
7- آمار و طرح آزمایش با تاکید بر کاربردهای آن در علوم زیستی
نويسنده:جفری‌مالین کلارک ؛ مترجم:محمود قضاوی - دانشگاه اصفهان - دیویی: 570.15195 - 258 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 1000 نسخه - 10000 ریال - 8 -32-6478-964 انتخاب
8- اقتصاد کلان پیشرفته (فراتر از IS و LM)
نويسنده:درک لسلی ؛ مترجم:اکبر توکلی - دانشگاه اصفهان - دیویی: 339.3 - 332 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 1000 نسخه - 13500 ریال - 5 -42-6478-964 انتخاب
9- شناسایی ترکیبات آلی به روش طیف‌سنجی
نويسنده:رابرت‌میلتون سیلورستاین ؛ مترجم:مجید میرمحمدصادقی ؛ مترجم:محمدرضا سعیدی - دانشگاه اصفهان - دیویی: 547.30858 - 558 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 1000 نسخه - 28000 ریال - 1 -44-6478-964 انتخاب
10- روشهای تجزیه حرارتی
نويسنده:حسین فقیهیان ؛ نويسنده:سعید شاهرخیان ؛ نويسنده:حسین کاظمیان - دانشگاه اصفهان - دیویی: 543.086 - 186 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 500 نسخه - 7 -24-6478-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12