لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(38)
چاپ مجدد (27)
تالیف (5)
ترجمه (60)
تهران (65)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (57)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (65) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رفتار با نوجوان
نويسنده:زهرا معتمدی - نشر لک‌لک - دیویی: 155.5 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1378 - 5500 نسخه - 6000 ریال - 964-6488-20-X انتخاب
2- رفتار با کودک
نويسنده:زهرا معتمدی - نشر لک‌لک - دیویی: 155.4 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1378 - 5500 نسخه - 6000 ریال - 6 -19-6488-964 انتخاب
3- آستریکس قهرمان گال
نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:مهدی شاه‌خلیلی ؛ ويراستار:محمود سالک - نشر لک‌لک - دیویی: 741.5944 - 48 صفحه - رحلی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1382 - 5500 نسخه - 17000 ریال - 1 -47-6488-964 انتخاب
4- آستریکس و داس طلایی
نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:مهدی شاه‌خلیلی ؛ ويراستار:محمود سالک - نشر لک‌لک - دیویی: 741.5944 - 46 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1382 - 5500 نسخه - 17000 ریال - 3 -46-6488-964 انتخاب
5- آستریکس و گت‌ها
نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:مهدی شاه‌خلیلی ؛ ويراستار:محمود سالک - نشر لک‌لک - دیویی: 741.5944 - 48 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1382 - 5500 نسخه - 17000 ریال - 8 -52-6488-964 انتخاب
6- آستریکس گلادیاتور
نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:مهدی شاه‌خلیلی ؛ ويراستار:محمود سالک - نشر لک‌لک - دیویی: 741.5944 - 48 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1382 - 5500 نسخه - 17000 ریال - 4 -54-6488-964 انتخاب
7- اسرار اسپادن: ضد حمله SX1
نويسنده:ادگارپیر ژاکوبس ؛ مترجم:مهدی شاه‌خلیلی ؛ ويراستار:محمود سالک - نشر لک‌لک - دیویی: 741.5944 - 56 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 10000 نسخه - 13500 ریال - 964-6488-34-X انتخاب
8- نشان زرد
نويسنده:ادگارپیر ژاکوبس ؛ مترجم:مهدی شاه‌خلیلی ؛ ويراستار:محمود سالک - نشر لک‌لک - دیویی: 741.5944 - 70 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 3 -29-6488-964 انتخاب
9- معمای آتلانتید
نويسنده:ادگارپیر ژاکوبس ؛ مترجم:مهدی شاه‌خلیلی ؛ ويراستار:محمود سالک - نشر لک‌لک - دیویی: 741.5944 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5500 نسخه - 15000 ریال - 1 -33-6488-964 انتخاب
10- اشعه U
نويسنده:ادگارپیر ژاکوبس ؛ مترجم:مهدی شاه‌خلیلی ؛ ويراستار:محمود سالک - نشر لک‌لک - دیویی: 741.5944 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5500 نسخه - 13500 ریال - 964-6488-48-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7