لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(75)
چاپ مجدد (17)
تالیف (73)
ترجمه (19)
تهران (92)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (92) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دیوان عطار نیشابوری
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار - فرهنگ کاوش - دیویی: 8fa1.23 - 712 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1379 - 39000 ریال - 8 -33-6530-964 انتخاب
2- دیوان رودکی
نويسنده:جعفربن‌محمد رودکی - فرهنگ کاوش - دیویی: 8fa1.21 - 292 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1379 - 24000 ریال - 964-6530-29-X انتخاب
3- رباعیات خیام
شاعر:عمربن‌ابراهیم خیام - فرهنگ کاوش - دیویی: 8fa1.22 - 128 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1379 - 12000 ریال - 1 -28-6530-964 انتخاب
4- هزارتوی رویا - حقیقت (اینگمار برگمان و سینمایش)
به‌اهتمام:مسعود فراستی - فرهنگ کاوش - دیویی: 791.430233092 - 504 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 25000 ریال - 9 -38-6530-964 انتخاب
5- کارناوال فدریکو فلینی
به‌اهتمام:مسعود فراستی - فرهنگ کاوش - دیویی: 791.430233092 - 600 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 30000 ریال - 0 -37-6530-964 انتخاب
6- دیوان عراقی
نويسنده:ابراهیم‌بن‌بزرگمهر عراقی - فرهنگ کاوش - دیویی: 8fa1.31 - 466 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1379 - 33000 ریال - 6 -34-6530-964 انتخاب
7- مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی
نويسنده:عباس قمی ؛ خطاط:عباس مصباح‌زاده - فرهنگ کاوش - دیویی: 297.772 - 1134 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1379 - 28000 ریال - 7 -39-6530-964 انتخاب
8- دیوان عطار نیشابوری
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار - فرهنگ کاوش - دیویی: 8fa1.23 - 708 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1379 - 39000 ریال - 8 -33-6530-964 انتخاب
9- دیوان رودکی
نويسنده:جعفربن‌محمد رودکی - فرهنگ کاوش - دیویی: 8fa1.21 - 292 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1379 - 24000 ریال - 964-6530-29-X انتخاب
10- لودویگ ویتگنشتاین: نامه‌هایی به پائول انگلمان و لودویگ فون فیکر
نويسنده:لودویگ ویتگنشتاین ؛ مترجم:امید مهرگان - فرهنگ کاوش - دیویی: 193 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 9000 ریال - 5 -74-6530-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10