لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(54)
چاپ مجدد (82)
تالیف (53)
ترجمه (83)
تهران (136)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (136) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گزیده‌های شعر شهریار و ... بازگویه‌های آن به شعر آذری
گردآورنده:علی کاتبی - نشر دنیای نو - دیویی: 8fa1.62 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 9500 ریال - 7 -88-6564-964 انتخاب
2- امیدی دیگر: نگاهی تازه به شعرهای مهدی اخوان ثالث
نويسنده:ضیاءالدین ترابی - نشر دنیای نو - دیویی: 8fa1.62 - 218 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 15000 ریال - 7 -57-6564-964 انتخاب
3- تاثیر تعلیم و تربیت در شخصیت کودک
نويسنده: استروسکایا ؛ مترجم:نازلی اصغرزاده - نشر دنیای نو - دیویی: 370.15 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 4 -70-6564-964 انتخاب
4- رباعیات حکیم عمر خیام
شاعر:عمربن‌ابراهیم خیام - نشر دنیای نو - دیویی: 8fa1.22 - 513 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 8 -79-6564-964 انتخاب
5- مبانی هنرهای تجسمی کودکان
نويسنده:جان پیکرینگ ؛ مترجم:مرضیه قره‌داغی‌قرقشه ؛ ويراستار:صدیقه محفوظ‌بالله - نشر دنیای نو - دیویی: 372.241 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 8000 ریال - 964-6564-47-X انتخاب
6- بینوایان: ماریوس
نويسنده:ویکتورماری هوگو ؛ مترجم:محمد مجلسی - نشر دنیای نو - دیویی: 843.8 - 682 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 1 -01-6564-964 انتخاب
7- فرهنگ افعال زبان آلمانی
نويسنده:حسین پنبه‌چی - نشر دنیای نو - دیویی: 435 - 364 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 40000 ریال - 2 -68-6564-964 انتخاب
8- بینوایان: ژان والژان
نويسنده:ویکتورماری هوگو ؛ مترجم:محمد مجلسی - دنیای نو - دیویی: 843.8 - 634 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 7 -09-6564-964 انتخاب
9- خاموشی دریا
نويسنده:ژان برولر ؛ مترجم:حسن شهیدنورایی - دنیای نو - دیویی: 843.914 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 9000 ریال - 5 -75-6564-964 انتخاب
10- مقدمه‌ای بر روانشناسی نقاشی کودکان
نويسنده:گلین توماس ؛ مترجم:محمدتقی فرامرزی - نشر دنیای نو - دیویی: 155.4 - 278 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 22000 ریال - 4 -53-6564-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14