لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(63)
چاپ مجدد (207)
تالیف (142)
ترجمه (128)
تهران (270)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (113)
كمك درسی و آموزشی (12)

تعداد یافت شده (270) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خرگوش باهوش گرگ درازگوش
نويسنده:محمود احیایی - نشر معیار علم - 12 صفحه - خشتی (گلاسه) - چاپ 3 سال 1378 - 5000 نسخه - 1500 ریال - 7 -09-6651-964 انتخاب
2- عمو زنجیرباف، زنجیر نباف
نويسنده:ژیلا احمدی ؛ نقاش:احمد شیخ‌زاده - نشر معیار علم - 12 صفحه - خشتی (گلاسه) - چاپ 3 سال 1378 - 5000 نسخه - 1500 ریال - 964-6651-02-X انتخاب
3- حسنی گل پسره با عم قزی همسفره
نويسنده:ژیلا احمدی ؛ نقاش:احمد شیخ‌زاده - نشر معیار علم - 12 صفحه - خشتی (گلاسه) - چاپ 4 سال 1379 - 15000 نسخه - 1500 ریال - 1 -01-6651-964 انتخاب
4- جوجه سیاه کوچولو
نويسنده:ژیلا احمدی ؛ نقاش:شیرین شهلا - نشر معیار علم - 12 صفحه - خشتی (گلاسه) - چاپ 4 سال 1379 - 15000 نسخه - 1500 ریال - 0 -10-6651-964 انتخاب
5- گرگ ناقلا، روباه دانا
نويسنده:رضوان کریمی ؛ نقاش:احمد شیخ‌زاده - نشر معیار علم - 12 صفحه - خشتی (گلاسه) - چاپ 4 سال 1379 - 15000 نسخه - 1500 ریال - 9 -08-6651-964 انتخاب
6- آهو خانم تیزپا عروس شده چه زیبا
نويسنده:ژیلا احمدی ؛ نقاش:شهلا شیرین - نشر معیار علم - 12 صفحه - خشتی (گلاسه) - چاپ 4 سال 1379 - 15000 نسخه - 1500 ریال - 8 -17-6651-964 انتخاب
7- سنجاب ترسیده فیل فهمیده
نويسنده:داود سالک ؛ نقاش:شیرین شهلا - نشر معیار علم - 12 صفحه - خشتی (گلاسه) - چاپ 3 سال 1379 - 15000 نسخه - 1500 ریال - 6 -18-6651-964 انتخاب
8- مرد مهربان مار بدزبان
نويسنده:محمود احیایی ؛ نقاش:میترا چرخیان - نشر معیار علم - 12 صفحه - خشتی (گلاسه) - چاپ 4 سال 1379 - 15000 نسخه - 1500 ریال - 2 -06-6651-964 انتخاب
9- آموزش الفبا با شعر و رنگ‌آمیزی
نويسنده:محمود رحمانی ؛ نقاش:موحد ابطحی - نشر معیار علم - 12 صفحه - خشتی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1379 - 15000 نسخه - 1500 ریال - 4 -19-6651-964 انتخاب
10- کی از همه قویتره؟
نويسنده:داود سالک ؛ نقاش:لادن نیزاری - نشر معیار علم - 12 صفحه - خشتی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1379 - 15000 نسخه - 1500 ریال - 6 -04-6651-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 27