لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (29)
تالیف (33)
ترجمه (12)
تهران (45)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (45) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دیوان و فال حافظ با معنی
به‌اهتمام:جمشید صداقت‌نژاد ؛ شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ - نیما - دیویی: 8fa1.32 - 546 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1382 - 28000 ریال - 6 -10-6655-964 انتخاب
2- نرمش و پرورش اندام: یک متد نیروبخش و نشاطآور برای همه
نويسنده:شهریار یاربخت - نیما - دیویی: 613.7 - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 2000 ریال - 9 -00-6655-964 انتخاب
3- عشاق‌نامه "یوسف " و "زلیخا"
نويسنده:جمشید صداقت‌نژاد ؛ ويراستار:لیلا صداقت‌نژاد - نیما - دیویی: 297.156 - 336 صفحه - جیبی (سلفون) - چاپ 1 سال 1380 - 10000 ریال - 6 -07-6655-964 انتخاب
4- دیوان و فال حافظ با معنی
شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ به‌اهتمام:جمشید صداقت‌نژاد - نیما - دیویی: 8fa1.32 - 546 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 6 -10-6655-964 انتخاب
5- نرمش و پرورش اندام: یک متد نیروبخش و نشاط‌آور برای همه
نويسنده:شهریار یاربخت - نیما - دیویی: 613.7 - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 8 سال 1383 - 4000 ریال - 9 -00-6655-964 انتخاب
6- دیوان و فال حافظ با معنی
شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ به‌اهتمام:جمشید صداقت‌نژاد - نیما - دیویی: 8fa1.32 - 546 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 4 سال 1384 - 40000 ریال - 6 -10-6655-964 انتخاب
7- دیوان و فال حافظ با معنی
به‌اهتمام:جمشید صداقت‌نژاد ؛ شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ - نیما - دیویی: 8fa1.32 - 546 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 3 سال 1382 - 28000 ریال - 6 -10-6655-964 انتخاب
8- منظومه‌های عاشقانه ادب فارسی
نويسنده:سیدحسن ذوالفقاری - نیما - دیویی: 8fa1.0409 - 402 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 18000 ریال - 7 -01-6655-964 انتخاب
9- چهل داستان کوتاه ایرانی از چهل نویسنده‌ی معاصر ایران
به‌اهتمام:سیدحسن ذوالفقاری - نیما - دیویی: 8fa3.6208 - 520 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 60000 ریال - 3 -03-6655-964 انتخاب
10- ترانه‌های روستایی و محلی
گردآورنده:علی بذلی ؛ شاعر:فایز دشتستانی ؛ شاعر:حسیناو دلارا - نیما - دیویی: 789.3 - 176 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 2500 ریال - 7 -01-6655-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5