لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(36)
چاپ مجدد (1)
تالیف (30)
ترجمه (7)
تهران (37)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (31)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (37) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهکارهای ‌عملی رفتار با کودک و نوجوان
نويسنده:محمدتقی صالحی ؛ ويراستار:علیرضا مرتضوی‌کرونی - فرهنگ و هنر - دیویی: 649.1 - 218 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1393 - 200000 ریال - 5 -36-6659-964 انتخاب
2- قصه‌ها و تصویرها: غاز عجیب
نويسنده:واسیلی سوتی‌یف ؛ مترجم:نوشین نویدی‌مقدم ؛ ويراستار:رائد آموزگار - فرهنگ و هنر - دیویی: 398.21 - 12 صفحه - (در9جلد ) - جلد 6 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2000 ریال - 0 -02-6659-964 انتخاب
3- ملودی قلب من
نويسنده:صدیقه احمدی - فرهنگ و هنر - دیویی: 8fa3.62 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 12000 ریال - 964-6659-08-X انتخاب
4- چگونه معاشرت کنیم؟
نويسنده:محمدتقی صالحی - فرهنگ و هنر - دیویی: 395 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 10000 ریال - 964-6659-11-X انتخاب
5- قصه آقا موشه
نويسنده:علیرضا مرتضوی‌کرونی ؛ نقاش:فائقه مرتضوی‌کرونی - فرهنگ و هنر - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 ریال - 8 -12-6659-964 انتخاب
6- بزرگترین فیل دنیا: اقتباس از سندبادنامه
نقاش:سیامک خازنی - فرهنگ و هنر - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2500 ریال - 1 -38-6659-964 انتخاب
7- افسانه‌های پریان
نويسنده:کری می ؛ مترجم:رویا سلیمی‌مرند ؛ ويراستار:رائد آموزگار - فرهنگ و هنر - دیویی: 398.2 - 144 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 6500 ریال - 4 -00-6659-964 انتخاب
8- الفبای انگلیسی = English alphabet
تهيه و تنظيم:فائقه مرتضوی‌کرونی - فرهنگ و هنر - دیویی: 421 - 52 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 20000 ریال - 1 -24-6659-964 انتخاب
9- کارها و فعلها = Works & doing
تهيه و تنظيم:فائقه مرتضوی‌کرونی - فرهنگ و هنر - دیویی: 428 - 52 صفحه - جیبی (سلفون) - چاپ 1 سال 1383 - 20000 ریال - 7 -21-6659-964 انتخاب
10- وسایل = Means
تهيه و تنظيم:فائقه مرتضوی‌کرونی - فرهنگ و هنر - دیویی: 372.6 - 52 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 1 سال 1383 - 20000 ریال - 9 -17-6659-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4