لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(61)
چاپ مجدد (84)
تالیف (110)
ترجمه (35)
تهران (145)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (145) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شهری که زیر درختان سدر مرد
نويسنده:خسرو حمزوی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 8fa3.62 - 596 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 30000 ریال - 4 -16-6751-964 انتخاب
2- نخلهای سوخته: گذری از دامان زاگرس تا کرانه‌های خلیج فارس
نويسنده:مهرانگیز کار - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 361.10955 - 138 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 8000 ریال - 2 -20-6751-964 انتخاب
3- مشارکت سیاسی زنان: موانع - امکانات
نويسنده:مهرانگیز کار - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 305.40955 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 1000 ریال - 7 -23-6751-964 انتخاب
4- جنگنامه غلامان: نمایشنامه
نويسنده:بهرام بیضایی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 8fa2.62 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 6000 ریال - 0 -18-6751-964 انتخاب
5- یک اتفاق یک نقطه: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ه‍ا و ت‍ص‍وی‍رس‍ازی‍ه‍ای‍ی‌ درب‍اره‌ م‍طب‍وع‍ات‌
طراح:حمیدرضا وصاف ؛ طراح:لی‌لی فرهادپور - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 741.5955 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1379 - 40000 ریال - 0 -21-6751-964 انتخاب
6- افرا، یا، روز می‌گذرد
نويسنده:بهرام بیضایی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 8fa2.62 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 8500 ریال - 8 -59-6751-964 انتخاب
7- بعد از عشق
نويسنده:فریده گلبو - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 8fa3.62 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 20000 ریال - 1 -91-6751-964 انتخاب
8- سلاخ‌خانه شماره 5
نويسنده:کورت ونه‌گات ؛ مترجم:علی‌اصغر بهرامی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 813.54 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 23000 ریال - 0 -49-6751-964 انتخاب
9- ویولون سیاه
نويسنده:ماکسنس فرمین ؛ مترجم:احمد سلامت‌راد - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 843.92 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 18000 ریال - 4 -95-6751-964 انتخاب
10- دیوان نمایش
نويسنده:بهرام بیضایی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 8fa2.62 - 632 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1384 - 60000 ریال - 5 -69-6751-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15