لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(57)
چاپ مجدد (6)
تالیف (57)
ترجمه (6)
تهران (3)
شهرستان (60)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (63) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گزیده مجموعه مقالات حجاب
گردآورنده: کمیسیون‌اموربانوان‌فارس ؛ به‌اهتمام:پروانه رشته‌احمدی - استانداری شیراز،نوید شیراز - دیویی: 297.636 - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 1000 نسخه - 964-6810-39-X انتخاب
2- نماز در کلام خدا
نويسنده:علی شیخ‌موحد - نوید شیراز - دیویی: 297.353 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 3000 ریال - 0 -47-6810-964 انتخاب
3- ادعیه الحرمین فی العمره
به‌اهتمام: دفترزیارتی‌سماء‌فارس - نوید شیراز - دیویی: 297.357 - 208 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 10000 نسخه - 5 -19-6810-964 انتخاب
4- تعزیه در ایران
نويسنده:صادق همایونی - نوید شیراز - دیویی: 297.744 - 1026 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1380 - 3000 نسخه - 58000 ریال - 9 -34-6810-964 انتخاب
5- تمرین تکنیک برای سنتور
نويسنده:سیامک قنبری - نوید شیراز - دیویی: 789.74 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 8 -74-6810-964 انتخاب
6- شعله‌زار فریاد: مجموعه شعر
شاعر:مهرانگیز اوحدی - نوید شیراز - دیویی: 8fa1.62 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 7500 ریال - 7 -18-6810-964 انتخاب
7- آه تا ماه: 386 شعر
نويسنده:سیروس نوذری - نوید شیراز - دیویی: 8fa1.62 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 5500 ریال - 964-6810-11-X انتخاب
8- خاکستر پروانه: مجموعه‌ی غزل
شاعر:پروانه نجاتی - نوید شیراز - دیویی: 8fa1.62 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 5500 ریال - 3 -23-6810-964 انتخاب
9- علم و فن‌آوری
نويسنده:نظام‌الدین فقیه - نوید شیراز - دیویی: 608 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 964-6810-08-X انتخاب
10- تاریخ معاصر جهان (1945 - 2000)
نويسنده:عزت‌الله نوذری - نوید شیراز - دیویی: 909.82 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 1 -55-6810-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7