لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(89)
چاپ مجدد (55)
تالیف (144)
ترجمه (0)
تهران (144)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (144) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه شعر
شاعر:محمدشریف سعیدی - کتاب نیستان - دیویی: 8fa1.62 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5000 ریال - 3 -80-6882-964 انتخاب
2- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه شعر
شاعر:تیمور ترنج - کتاب نیستان - دیویی: 8fa1.62 - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5000 ریال - 3 -77-6882-964 انتخاب
3- گزیده ادبیات معاصر: نثر ادبی
نويسنده:محمدرضا سنگری - کتاب نیستان - دیویی: 8fa8.862 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5000 ریال - 9 -74-6882-964 انتخاب
4- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه شعر
شاعر:عبدالعظیم صاعدی - کتاب نیستان - دیویی: 8fa1.62 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5000 ریال - 3 -32-6882-964 انتخاب
5- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه شعر
شاعر:مصطفی محدثی‌خراسانی - کتاب نیستان - دیویی: 8fa1.62 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5500 ریال - 2 -41-6882-964 انتخاب
6- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه شعر
شاعر:عباس براتی‌پور - کتاب نیستان - دیویی: 8fa1.62 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5500 ریال - 8 -52-6882-964 انتخاب
7- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه شعر
شاعر:مرتضی نوربخش - کتاب نیستان - دیویی: 8fa1.62 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5500 ریال - 964-6882-51-X انتخاب
8- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه شعر
شاعر:عباس کی‌منش - کتاب نیستان - دیویی: 8fa1.62 - 100 صفحه - رقعی (گلاسه) - چاپ 2 سال 1379 - 5500 ریال - 6 -05-6882-964 انتخاب
9- خدا کند تو بیایی
نويسنده:سیدمهدی شجاعی - کتاب نیستان - دیویی: 8fa4.62 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1383 - 8000 ریال - 5 -45-6882-964 انتخاب
10- خدا کند تو بیایی
نويسنده:سیدمهدی شجاعی - کتاب نیستان - دیویی: 8fa4.62 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1385 - 12000 ریال - 5 -45-6882-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15