لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(89)
چاپ مجدد (55)
تالیف (144)
ترجمه (0)
تهران (144)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (144) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آناتومی ساختار درام
نويسنده:نصرالله قادری - کتاب نیستان - دیویی: 808.2 - 452 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1200 نسخه - 57000 ریال - 5 -14-6882-964 انتخاب
2- گزیده ادبیات فارسی: مجموعه شعر
شاعر:مرتضی امیری‌اسفندقه - کتاب نیستان - دیویی: 8fa1.62 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5500 نسخه - 5000 ریال - 7 -75-6882-964 انتخاب
3- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه شعر
شاعر:مجید نظافت - کتاب نیستان - دیویی: 8fa1.62 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5500 نسخه - 5000 ریال - 0 -73-6882-964 انتخاب
4- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه شعر
شاعر:بهمن صالحی - کتاب نیستان - دیویی: 8fa1.62 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5500 نسخه - 5000 ریال - 7 -89-6882-964 انتخاب
5- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه شعر
شاعر:محمود اکرامی - کتاب نیستان - دیویی: 8fa1.62 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5500 نسخه - 5000 ریال - 0 -90-6882-964 انتخاب
6- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه شعر
شاعر:بهروز یاسمی - کتاب نیستان - دیویی: 8fa1.62 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5500 نسخه - 5000 ریال - 9 -91-6882-964 انتخاب
7- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه داستان
نويسنده:امید مسعودی - کتاب نیستان - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5500 نسخه - 5000 ریال - 2 -86-6882-964 انتخاب
8- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه داستان
نويسنده:رضا رهگذر - کتاب نیستان - دیویی: 8fa3.62 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5500 نسخه - 4500 ریال - 9 -60-6882-964 انتخاب
9- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه داستان (نوجوانان)
نويسنده:محسن سلیمانی - کتاب نیستان - دیویی: 8fa3.62 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5500 نسخه - 5000 ریال - 4 -99-6882-964 انتخاب
10- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه شعر
شاعر:محمدشریف سعیدی - کتاب نیستان - دیویی: 8fa1.62 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5500 نسخه - 5000 ریال - 3 -80-6882-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15