لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (23)
تالیف (15)
ترجمه (21)
تهران (36)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (36) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 2002 نکته برای زیباتر شدن یک ملاقات دلپذیر
نويسنده:سیندی هینز ؛ نويسنده:دیل ادواردز ؛ مترجم:محمدجواد انتظاری - زریاب - دیویی: 646.7 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2750 نسخه - 8500 ریال - 6 -16-7097-964 انتخاب
2- کاخ تنهایی
نويسنده:ثریا اسفندیاری‌بختیاری ؛ باهمكاري:لویی والانتن ؛ مترجم:نادعلی همدانی - زریاب - دیویی: 955.0824092 - 290 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3300 نسخه - 17500 ریال - 7 -24-7097-964 انتخاب
3- وضعیت آخر
نويسنده:تامس‌آنتونی هریس ؛ مترجم:اسماعیل فصیح - زریاب - دیویی: 616.89145 - 342 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 20 سال 1384 - 5500 نسخه - 31000 ریال - 5 -11-7097-964 انتخاب
4- دو منظومه: آبی خاکستری سیاه و در رهگذار باد
شاعر:حمید مصدق - زریاب - دیویی: 8fa1.62 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 18 سال 1380 - 5000 نسخه - 14000 ریال - 8 -15-7097-964 انتخاب
5- کلیات دیوان شمس تبریزی
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:محمدحسن فروزانفر - واژگان - دیویی: 8fa1.31 - 1504 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1380 - 5500 نسخه - 65000 ریال - 5 -08-7097-964 انتخاب
6- دو منظومه
نويسنده:حمید مصدق - زریاب - دیویی: 8fa1.62 - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 19 سال 1384 - 5500 نسخه - 18500 ریال - 8 -15-7097-964 انتخاب
7- چشمه عشق
نويسنده:نرگس یکتا - زریاب - دیویی: 8fa3.62 - 464 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 32500 ریال - 4 -20-7097-964 انتخاب
8- جنس اول: تواناییهای زنان برای دگرگونی جهان
نويسنده:هلن فیشر ؛ مترجم:نغمه صفاریان‌پور - زریاب - دیویی: 305.421 - 446 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 32500 ریال - 5 -25-7097-964 انتخاب
9- وضعیت آخر
نويسنده:تامس‌آنتونی هریس ؛ مترجم:اسماعیل فصیح - زریاب - دیویی: 616.89145 - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 22 سال 1385 - 5500 نسخه - 38500 ریال - 5 -11-7097-964 انتخاب
10- 2002 روش برای عاشقانه زیستن
نويسنده:سیندی هینز ؛ نويسنده:دیل ادواردز ؛ مترجم:محمدجواد انتظاری - زریاب - دیویی: 306.7 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 4400 نسخه - 11000 ریال - 7 -10-7097-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4