لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(95)
چاپ مجدد (23)
تالیف (117)
ترجمه (1)
تهران (118)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (118) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رهبر الهی
نويسنده:ابوالفضل مروی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0842 - 252 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 1 -28-7357-964 انتخاب
2- مسجد و انقلاب اسلامی
نويسنده:رضا شریف‌پور - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0830838 - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 1 -14-7357-964 انتخاب
3- نقش علما در انجمنها و احزاب دوران مشروطیت (1284 - 1299)
نويسنده:مریم جواهری - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.07504 - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 964-7357-32-X انتخاب
4- منظومه عشق "مجموعه شعر"
نويسنده:علیرضا پوربزرگ‌وافی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 8fa1.62 - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 4000 ریال - 1 -31-7357-964 انتخاب
5- علل تشکیل و انحلال جبهه ملی ایران (1328 - 1332)
نويسنده:احمدعلی زارعشاهی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.08240452 - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 8 -33-7357-964 انتخاب
6- مبارز نستوه (آیت‌الله کاشانی)
نويسنده:عباس سلیمان‌نژاد - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0824092 - 136 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 3000 ریال - 6 -34-7357-964 انتخاب
7- سوخته عشق (داستان زندگی و شهادت محمدعلی رجایی)
نويسنده:نسرین خدایاری - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.084092 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 3000 ریال - 964-7357-29-X انتخاب
8- پلنگ سیاه (زندگانی اشرف پهلوی)
نويسنده:نصیر مشایخ - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0824092 - 156 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 3000 ریال - 4 -35-7357-964 انتخاب
9- بر فراز کنگرک: زندگینامه سرتیپ شهید رسول عبادت
نويسنده:علیرضا پوربزرگ‌وافی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0843092 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 3 -27-7357-964 انتخاب
10- کشف حجاب
نويسنده:فاطمه حیدریان - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0822 - 120 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 3000 نسخه - 28000 ریال - 6 -03-7357-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12