لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(72)
چاپ مجدد (77)
تالیف (20)
ترجمه (129)
تهران (147)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (144)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (149) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حمایت حیوانات
گردآورنده:محمدرضا هراتی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1383 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 1 -16-7414-964 انتخاب
2- حفاظت آبها
گردآورنده:محمدرضا هراتی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1383 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 9 -12-7414-964 انتخاب
3- حفاظت ذخایر زیرزمینی
گردآورنده:محمدرضا هراتی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1383 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 5 -14-7414-964 انتخاب
4- سبز نگه‌داشتن زمین
گردآورنده:محمدرضا هراتی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1383 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 964-7414-17-X انتخاب
5- صرفه‌جویی در مصرف انرژی
گردآورنده:محمدرضا هراتی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1383 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 8 -18-7414-964 انتخاب
6- حفاظت آبها
گردآورنده:محمدرضا هراتی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1384 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 964-7414-03-X انتخاب
7- خاطرات یک مورچه: داستان زندگی من در لانه
نويسنده:استیو پارکر ؛ مترجم:شهرزاد فتوحی ؛ ويراستار:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 595.79 - 34 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 2 -55-7414-964 انتخاب
8- صرفه‌جویی در مصرف انرژی
نويسنده:جان جاونا ؛ مترجم:محمدرضا هراتی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 4 -06-7414-964 انتخاب
9- در سیاره ما چه خبر است!
مترجم:محمدرضا هراتی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 3 -01-7414-964 انتخاب
10- حفاظت از آبها
مترجم:محمدرضا هراتی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 964-7414-03-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15