لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(72)
چاپ مجدد (77)
تالیف (20)
ترجمه (129)
تهران (147)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (144)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (149) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- انسان موآها را نابود کرد
نويسنده:کتی بک ؛ مترجم:شهرزاد فتوحی - شرکت انتشارات فنی ایران - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 1 -81-7414-964 انتخاب
2- گندمو کی می‌خوره؟
شاعر:مهرنوش ضیاءشهابی ؛ تصويرگر:طاهره محبی‌تابان ؛ تصويرگر:هومن قدرت‌نما - شرکت انتشارات فنی ایران - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 6 -98-7414-964 انتخاب
3- در سیاره ما چه خبر است!
مترجم:محمدرضا هراتی - شرکت انتشارات فنی ایران - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 3 -01-7414-964 انتخاب
4- حفاظت از آبها
مترجم:محمدرضا هراتی - شرکت انتشارات فنی ایران - 36 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1382 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 964-7414-03-X انتخاب
5- خرسهای سبز
نويسنده:استن برنستین ؛ نويسنده:جان برنستین ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 0 -90-7414-964 انتخاب
6- الفبای نابودی جانوران
نويسنده:ساندرا مارکل ؛ نويسنده:ویلیام مارکل ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 2 -86-7414-964 انتخاب
7- در سیاره ما چه خبر است
گردآورنده:محمدرضا هراتی - شرکت انتشارات فنی ایران - 36 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1382 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 7 -13-7414-964 انتخاب
8- آشنایی با کامپیوتر
نويسنده:مارگارت استیونز ؛ نويسنده:ربکا تریز ؛ مترجم:بابک عظیمی‌کاظمی - شرکت انتشارات فنی ایران - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 7 -44-7414-964 انتخاب
9- حفاظت از آبها
مترجم:محمدرضا هراتی - شرکت انتشارات فنی ایران - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 964-7414-03-X انتخاب
10- علم و هنر
نويسنده:مری‌آن‌اف. کل ؛ نويسنده:جین پاتر ؛ مترجم:محبوبه مسگرتهرانی - شرکت انتشارات فنی ایران - 124 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - 18000 ریال - 3 -32-7414-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15