لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(72)
چاپ مجدد (77)
تالیف (20)
ترجمه (129)
تهران (147)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (144)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (149) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در آسمان خرس بزرگی هست
نويسنده:هلن تیلور ؛ مترجم:شهاب صقری ؛ ويراستار:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 507 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 2 -38-7414-964 انتخاب
2- مگسها با پا مزه غذا را می‌چشند
نويسنده:هلن تیلور ؛ مترجم:مهناز فاتحی ؛ ويراستار:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 507 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 0 -39-7414-964 انتخاب
3- آب پوسته دارد
نويسنده:هلن تیلور ؛ مترجم:محبوبه مسگرتهرانی ؛ ويراستار:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 507 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 8 -35-7414-964 انتخاب
4- صاعقه از خورشید داغتر است
نويسنده:هلن تیلور ؛ مترجم:اختر رجبی ؛ ويراستار:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 507 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 6 -36-7414-964 انتخاب
5- گیاهان از نور خورشید تغذیه می‌کنند
نويسنده:هلن تیلور ؛ مترجم:محمدرضا داهی ؛ ويراستار:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 507 - 26 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 4 -37-7414-964 انتخاب
6- جادوگر دهکده سبز: یک داستان زیست‌محیطی
نويسنده:دان مدن ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 813.54 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 0 -87-7414-964 انتخاب
7- مارمولک و صرفه‌جویی در مصرف آب
نويسنده:لیندا شوارتز ؛ بازنويسي:سیدرضا کروبی ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 9 -09-7414-964 انتخاب
8- جانورشناسی
نويسنده:رابرت وود ؛ مترجم:مهناز فاتحی ؛ ويراستار:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 591 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 2 -24-7414-964 انتخاب
9- جغرافیا
نويسنده:رابرت وود ؛ مترجم:شهاب صقری ؛ ويراستار:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 910 - 52 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 964-7414-20-X انتخاب
10- دنیای ما، خانه ما (راهنمای حفظ محیط زیست برای همه)
مترجم:شهرزاد فتوحی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 8 -83-7414-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15