لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(67)
چاپ مجدد (49)
تالیف (93)
ترجمه (23)
تهران (3)
شهرستان (113)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (116) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زیارت عاشورا و دعای علقمه
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای - موسسه ‌انتشاراتی ‌امام‌ عصر(عج) - دیویی: 297.777 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1500 ریال - 8 -24-7447-964 انتخاب
2- دعای گنج‌العرش
- موسسه ‌انتشاراتی ‌امام‌ عصر(عج) - دیویی: 297.774 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1200 ریال - 6 -25-7447-964 انتخاب
3- ارتباط با خدا: به ضمیمه سوره‌هایی از قرآن مجید، ختومات و اذکار تجربه شده
به‌اهتمام:حمید خرمی - موسسه ‌انتشاراتی ‌امام‌ عصر(عج) - دیویی: 297.772 - 388 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 7500 ریال - 5 -03-7447-964 انتخاب
4- دعای ابوحمزه ثمالی از امام سجاد (ع)
مترجم:عباس آیتی ؛ ويراستار:محمدعلی سلطانی - موسسه ‌انتشاراتی ‌امام‌ عصر(عج) - دیویی: 297.774 - 72 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 ریال - 7 -33-7447-964 انتخاب
5- دیوان غزل حافظ همراه با فالنامه
نويسنده:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ به‌اهتمام:حسن اعرابی - موسسه ‌انتشاراتی ‌امام‌ عصر(عج) - دیویی: 8fa1.32 - 512 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 13500 ریال - 8 -07-7447-964 انتخاب
6- دعای جوشن کبیر
- موسسه ‌انتشاراتی ‌امام‌ عصر(عج) - دیویی: 297.774 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 1500 ریال - 5 -17-7447-964 انتخاب
7- زیارت ناحیه مقدسه، زیارت آل‌یاسین
مترجم:محمدجواد مولوی‌نیا - موسسه ‌انتشاراتی ‌امام‌ عصر(عج) - دیویی: 297.777 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 2000 ریال - 3 -18-7447-964 انتخاب
8- دعای ابوحمزه ثمالی
- موسسه ‌انتشاراتی ‌امام‌ عصر(عج) - دیویی: 297.774 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 1500 ریال - 7 -16-7447-964 انتخاب
9- حدیث شریف کساء
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای - موسسه ‌انتشاراتی ‌امام‌ عصر(عج) - دیویی: 297.218 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1200 ریال - 964-7447-23-X انتخاب
10- دعای کمیل و دعای توسل
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای - موسسه ‌انتشاراتی ‌امام‌ عصر(عج) - دیویی: 297.772 - 40 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1500 ریال - 4 -26-7447-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12