لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (3)
تالیف (5)
ترجمه (3)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مرد عنکبوتی
نويسنده:پیتر دیوید ؛ مترجم:حسین نیر - دنیای مادر - دیویی: 813.54 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 25000 ریال - 7 -05-7567-964 انتخاب
2- نظارت، سنجش و ارزشیابی (با رویکردی بر برنامه‌های ترویجی و آموزشی)
تدوين:همایون فرهادیان ؛ باهمكاري:ندا تیرایی ؛ باهمكاري:حمیدرضا محتشم - دنیای مادر - دیویی: 001.4 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 8500 ریال - 5 -06-7567-964 انتخاب
3- آموزش حقوق انسانی زنان و دختران (اقدام محلی / تغییر جهانی)
نويسنده:جولی مرتوس ؛ نويسنده:ننسی فلاوئرز ؛ نويسنده:ملیکا دات - دنیای مادر - دیویی: 305.42 - 102 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 39000 ریال - 0 -03-7567-964 انتخاب
4- پیک آفتاب: تمرین برای سال دوم دبستان: مهارت‌یابی در خواندن و آشنایی با ادبیات داستانی
نويسنده:ژاله مساعد ؛ نقاش:نفیسه ریاحی - دنیای مادر - دیویی: 4fa1 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 5500 ریال - 6 -00-7567-964 انتخاب
5- پیک آفتاب: تمرین برای سال سوم دبستان: مهارت‌یابی در خواندن و آشنایی با ادبیات داستانی
نويسنده:ژاله مساعد ؛ نقاش:نفیسه ریاحی - دنیای مادر - دیویی: 4fa1 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 5500 ریال - 4 -01-7567-964 انتخاب
6- New English dictionary: usable for all education levels
نويسنده:عباس نوروزی - دنیای مادر - دیویی: 423.1 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 14000 ریال - 3 -07-7567-964 انتخاب
7- تخم مار
نويسنده:اینگمار برگمن ؛ مترجم:اختر اعتمادی - دنیای مادر - دیویی: 791.4372 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 10000 ریال - 9 -04-7567-964 انتخاب
8- راه‍ن‍م‍ای‌ کاربران Econometric views (ن‍رم‌اف‍زار اق‍ت‍ص‍ادس‍ن‍ج‍ی‌)
تهيه كننده:علی حسینی‌یکانی ؛ تهيه كننده:محمدحسن وکیل‌پور ؛ ويراستار:همایون فرهادیان - دنیای مادر - دیویی: 330.02855369 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 9500 ریال - 2 -02-7567-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1