لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(71)
چاپ مجدد (106)
تالیف (147)
ترجمه (30)
تهران (176)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (32)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (177) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ فارسی معین (یکجلدی): بر اساس فرهنگ شش جلدی دکتر محمد معین
نويسنده:محمد معین - معین - دیویی: 4fa3 - 1022 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1382 - 2000 نسخه - 28000 ریال - 964-7603-07-X انتخاب
2- استراحت جنگجو
نويسنده:کریستیان روشفور ؛ مترجم:پرویز شهدی - معین - دیویی: 843.914 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2200 نسخه - 18000 ریال - 6 -26-7603-964 انتخاب
3- خمره
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 3300 نسخه - 15000 ریال - 2 -45-7603-964 انتخاب
4- شما که غریبه نیستید
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 348 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 9 سال 1386 - 3300 نسخه - 40000 ریال - 9 -47-7603-964 انتخاب
5- یادداشت‌های علم متن کامل: سال 1354
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - مازیار،معین - دیویی: 955.0824092 - 528 صفحه - (در6جلد ) - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1388 - 1500 نسخه - 5 -21-7603-964 انتخاب
6- شما که غریبه نیستید
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 358 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 14 سال 1389 - 3300 نسخه - 70000 ریال - 9 -47-7603-964 انتخاب
7- مشت بر پوست
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 3300 نسخه - 25000 ریال - 4 -89-7603-964 انتخاب
8- شما که غریبه نیستید
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 354 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 17 سال 1391 - 2200 نسخه - 150000 ریال - 9 -47-7603-964 انتخاب
9- شما که غریبه نیستید
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 356 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 15 سال 1391 - 3300 نسخه - 80000 ریال - 9 -47-7603-964 انتخاب
10- مشت بر پوست
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1396 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 4 -89-7603-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 18