لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(71)
چاپ مجدد (106)
تالیف (147)
ترجمه (30)
تهران (176)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (32)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (177) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- La vegetation altitudinale de l alborz central (iran)
گردآورنده:Jean-claud Klein - معین - 406 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 400 نسخه - 2 -00-7603-964 انتخاب
2- مسخ و گراکوس شکارچی: ترجمه "مهمان مردگان"، "شمشیر"، "در کنیسه ما"
نويسنده:فرانتس کافکا ؛ مترجم:صادق هدایت ؛ مترجم:حسن قائمیان - معین - 152 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 8000 ریال - 0 -15-7603-964 انتخاب
3- فرهنگ فارسی معین یکجلدی: بر اساس فرهنگ شش جلدی دکتر محمد معین: تلخیص، ویرایش و اضافات واژگان روزآمد به همراه واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی
نويسنده:محمد معین - معین - 1224 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 14 سال 1387 - 3000 نسخه - 90000 ریال - 964-7603-07-X انتخاب
4- شما که غریبه نیستید
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - 358 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 11 سال 1387 - 3300 نسخه - 45000 ریال - 9 -47-7603-964 انتخاب
5- شما که غریبه نیستید
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - 358 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 27 سال 1397 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 9 -47-7603-964 انتخاب
6- مشت بر پوست
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1398 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 4 -89-7603-964 انتخاب
7- La perse et la grande guerre
نويسنده:Oliver Bast - معین،انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران - 474 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 600 نسخه - 0 -01-7603-964 انتخاب
8- سگ ولگرد
نويسنده:صادق هدایت - معین - 190 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 7 -17-7603-964 انتخاب
9- افسون فوتبال از دید روان‌شناسی و جامعه‌شناسی
نويسنده:ژرژ آلداس ؛ مترجم:عباس سلامیان ؛ ويراستار:ناکتای رودکری - معین - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 14000 ریال - 3 -22-7603-964 انتخاب
10- Abstracta Iranica
- انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران - 250 صفحه - (در30جلد ) - جلد 24 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 800 نسخه - 60000 ریال - 4 -13-7603-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 18