لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(71)
چاپ مجدد (107)
تالیف (148)
ترجمه (30)
تهران (177)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (33)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (178) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ زبانزدهای رامسر (سخت‌سر)
نويسنده:حسن رحیمیان - معین،پروین - دیویی: 398.9 - 990 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 60000 ریال - 964-7603-10-X انتخاب
2- شما که غریبه نیستید
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 30000 ریال - 9 -47-7603-964 انتخاب
3- ایران از آغاز تا اسلام
نويسنده:رومن گیرشمن ؛ مترجم:محمد معین - معین - دیویی: 955.01 - 484 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1384 - 40000 ریال - 0 -29-7603-964 انتخاب
4- شما که غریبه نیستید
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 348 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 7 سال 1386 - 40000 ریال - 9 -47-7603-964 انتخاب
5- مولانا جلال‌الدین محمد مشهور به مولوی
نويسنده:محمدحسن فروزانفر - معین - دیویی: 8fa1.31 - 340 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1387 - 35000 ریال - 9 -78-7603-964 انتخاب
6- یادداشت‌های علم متن کامل: سال 1354
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - مازیار،معین - دیویی: 955.0824092 - 528 صفحه - (در6جلد ) - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1387 - 5 -21-7603-964 انتخاب
7- راهنمای کاربردی درمان اختلالات عملکرد جنسی = Practical manual of sex therapy
نويسنده:ماهیار آذر ؛ نويسنده:سیما نوحی - معین - دیویی: 616.69 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 20000 ریال - 3 -19-7603-964 انتخاب
8- نه تر و نه خشک
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 12000 ریال - 7 -20-7603-964 انتخاب
9- شما که غریبه نیستید
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 362 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 25 سال 1397 - 280000 ریال - 9 -47-7603-964 انتخاب
10- La perse et la grande guerre
نويسنده:Oliver Bast - معین،انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران - دیویی: 955.0752 - 474 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 0 -01-7603-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 18