لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (67)
تالیف (61)
ترجمه (31)
تهران (91)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (92) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گنج‌العرش: به انضمام سوره‌هائی از قرآن کریم و دعاهائی از مفاتیح الجنان
نويسنده:عباس قمی ؛ مترجم:رضا مرندی ؛ خطاط:احمد صبری - گلی - دیویی: 297.772 - 320 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 8 سال 1386 - 10000 نسخه - 12000 ریال - 964-7715-17-X انتخاب
2- کوه‌ها و غارهای ایران: همراه با دانستنی‌های کوهنوردی
نويسنده:احمد معرفت ؛ ويراستار:عزیزالله کاسب - گلی - دیویی: 796.522 - 672 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1381 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 2 -07-7715-964 انتخاب
3- زندگانی پرچمدار کربلا حضرت ابوافضل (ع)
نويسنده:حسن مظفری‌معارف - گلی - دیویی: 297.9537 - 312 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 2 سال 1382 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 9 -12-7715-964 انتخاب
4- کلیات مفاتیح الجنان
نويسنده:عباس قمی ؛ خطاط:احمد صبری - گلی - دیویی: 297.772 - 1172 صفحه - جیبی (سلفون) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 5 -14-7715-964 انتخاب
5- گنج‌العرش: به انضمام سوره‌هائی از قرآن کریم و دعاهائی از مفاتیح الجنان
مترجم:رضا مرندی ؛ خطاط:احمد صبری - گلی - دیویی: 297.772 - 320 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 10000 نسخه - 7000 ریال - 964-7715-17-X انتخاب
6- درمانگاه معنوی: درمان بیماری‌ها رفع گرفتاری‌ها با آیات قرآن و اسماء حسنی و دستورات ائمه معصومین (ع) و ختومات مجرب
گردآورنده:رضا مرندی - گلی - دیویی: 297.77 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 0 -08-7715-964 انتخاب
7- فرهنگ فارسی معین "یک جلدی" شامل: لغات ادبی، ریاضی، نجومی، پزشکی، طبیعی، اقتصادی، فقهی، حقوقی، فلسفی، هنری، ورزشی، نظامی و موارد مربوط به پیشه‌های مختل
نويسنده:محمد معین ؛ به‌اهتمام:سیدمحمدمهدی بلادی - گلی - دیویی: 4fa3 - 1184 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 2 -24-7715-964 انتخاب
8- گنج‌العرش: به انضمام سوره‌هائی از قرآن کریم و دعاهائی از مفاتیح الجنان
نويسنده:عباس قمی ؛ مترجم:رضا مرندی ؛ خطاط:احمد صبری - گلی - دیویی: 297.772 - 320 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 10000 نسخه - 10000 ریال - 964-7715-17-X انتخاب
9- دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی به انضمام: فالنامه از روی نسخه دکتر قاسم غنی و علامه قزوینی و تطبیق با چندین دیوان دیگر
شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ نويسنده:امیر مقدم ؛ مقدمه:رضا معصومی - گلی - دیویی: 8fa1.32 - 566 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 6 -19-7715-964 انتخاب
10- گلزار عندلیب
شاعر:سلیمان عندلیب‌دارابی - گلی - دیویی: 8fa1.62 - 238 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 5 -00-7715-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10