لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(46)
چاپ مجدد (73)
تالیف (30)
ترجمه (89)
تهران (119)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (119) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در انتهای کوچه پرنده
گردآورنده:نعیمه دوستدار - حوض نقره - دیویی: 8fa1.62 - 108 صفحه - پالتویی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1382 - 1200 نسخه - 15000 ریال - 1 -08-7961-964 انتخاب
2- نان و نارنج: مجموعه شعر
شاعر:نیلوفر عاکفیان - حوض نقره - دیویی: 8fa1.62 - 60 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1200 نسخه - 8500 ریال - 3 -07-7961-964 انتخاب
3- بالای هر کوهی خدا ایستاده است: افسانه‌های کوه‌های مقدس سرخ‌پوستان امریکا
نويسنده:بایرد بیلر ؛ مترجم:تبسم آتشین‌جان ؛ نقاش:لئونارداف. چانا - حوض نقره - دیویی: 398.208997 - 60 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 9 -04-7961-964 انتخاب
4- سرگذشت خط
نويسنده:پاملا هارپر ؛ مترجم:تبسم آتشین‌جان ؛ نقاش:پاتریشیا هانسوم - حوض نقره - دیویی: 411 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 3 -10-7961-964 انتخاب
5- 64 تو
نويسنده:شبنم سمیعیان - حوض نقره - دیویی: 8fa8.862 - 72 صفحه - خشتی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1384 - 1500 نسخه - 14000 ریال - 0 -20-7961-964 انتخاب
6- فقط چند ورق بازی
نويسنده:مینا غرویان - حوض نقره - دیویی: 8fa3.62 - 176 صفحه - رقعی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 22000 ریال - 7 -19-7961-964 انتخاب
7- مردان مریخی، زنان ونوسی: بایدها و نبایدها!!
نويسنده:جان گری ؛ مترجم:سمیه پیلوار ؛ تصويرگر:تبسم آتشین‌جان - حوض نقره - دیویی: 646.78 - 120 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 2200 نسخه - 20000 ریال - 6 -31-7961-964 انتخاب
8- هزار و یک راز خانه تو
نويسنده:گیل دیویس ؛ مترجم:اقدس رضایی ؛ تصويرگر:تبسم آتشین‌جان - حوض نقره - دیویی: 648 - 288 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 1500 نسخه - 17000 ریال - 964-7961-43-X انتخاب
9- خاطرات موتورسیکلت روزنگاشت سفر به آمریکای لاتین
نويسنده:ارنستو چه‌گوارا ؛ مترجم:تبسم آتشین‌جان - حوض نقره - دیویی: 918.0435 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 2 -33-7961-964 انتخاب
10- فنگ‌شویی مجردها: 108 راه برای چیدمان محیط اطراف، برای پذیرش نیروی عشق
نويسنده:استفانی رابرتس ؛ مترجم:دیبا سعادت‌فرد - حوض نقره - دیویی: 133.3337 - 156 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 4 -32-7961-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12