لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(45)
چاپ مجدد (32)
تالیف (54)
ترجمه (23)
تهران (77)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (77) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ ساحلی: قافیه در خدمت واژه‌های فارسی
نويسنده:ضیاء ساحلی - شلاک - دیویی: 8fa0.4103 - 1024 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 48000 ریال - 2 -00-7962-964 انتخاب
2- اکس، آیا واقعا مضر است؟
نويسنده:رامین کریمی ؛ ويراستار:سیدمحمدمهدی حسینی - شلاک - دیویی: 362.299 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 4800 ریال - 5 -18-7962-964 انتخاب
3- نسیم شالیزار: مجموعه قطعات پیانویی برای سنتور
تدوين:امید مصطفی‌پورکندلوسی - شلاک - دیویی: 789.7407 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 8000 ریال - 6 -12-7962-964 انتخاب
4- روش‌های عملی در برنامه‌ریزی، مطالعه و یادگیری (برای استفاده مشاوران، معلمان و دانش‌آموزان)
نويسنده:سیدمحمدرضا حسینی - شلاک - دیویی: 371.257 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 21000 ریال - 0 -32-7962-964 انتخاب
5- زن از دیدگاه اسلام
نويسنده: گروه تحقیق و پژوهش انتشارات شلاک - شلاک - دیویی: 297.4831 - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 13000 ریال - 3 -70-7962-964 انتخاب
6- مهارت‌های شاد زیستن (آموزش آرمیدگی) روش‌های عملی برای مقابله با استرس
نويسنده:ریچارد کریز ؛ مترجم:رامین کریمی ؛ مترجم:علی اسماعیلی - شلاک - دیویی: 158.1 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 2000 نسخه - 32000 ریال - 1 -23-7962-964 انتخاب
7- راهنمای سرپرستی و کارورزی (کارعملی) در مددکاری اجتماعی
نويسنده:سیدحسن موسوی‌چلک - شلاک - دیویی: 361.3 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 2000 نسخه - 58000 ریال - 9 -33-7962-964 انتخاب
8- مبانی روان‌شناسی عمومی
نويسنده:سیاوش شایسته ؛ نويسنده:ناصر گودرزی ؛ نويسنده:علی اسماعیلی - شلاک - دیویی: 150 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -46-7962-964 انتخاب
9- محبت در سیمای بهشتیان
نويسنده:محمدرضا مداحی‌آملی - شلاک - دیویی: 297.652 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 19000 ریال - 4 -13-7962-964 انتخاب
10- مشاهیر آمل
نويسنده:محمدرضا مداحی‌آملی ؛ ويراستار:سیدمحمدمهدی حسینی - شلاک - دیویی: 955.2262 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 21000 ریال - 2 -14-7962-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8