لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (27)
تالیف (38)
ترجمه (2)
تهران (40)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (29)

تعداد یافت شده (40) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کلید ریاضیات
نويسنده:محمدباقر قمی - آوا (سه استاد) - دیویی: 510.76 - 92 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 6000 ریال - 4 -00-7996-964 انتخاب
2- مجموعه کد، رمز و استراتژی بازی‌های رایانه‌ای: پلی‌استیشن 2 PS2
گردآورنده:محمدرضا شفیعی‌علویجه ؛ گردآورنده:حمزه شفیعی - سه‌استاد - دیویی: 794.8 - 360 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 34000 ریال - 4 -28-7996-964 انتخاب
3- مشق هنر: خط در گرافیک و خوشنویسی: شامل 600 تست خط به خط کتاب، همراه با پاسخ
نويسنده:مجید آزادبخت - سه استاد،کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 745.619 - 108 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 7000 ریال - 3 -23-7996-964 انتخاب
4- مشق هنر: تاریخ هنر جهان: شامل 383 تست خط به خط کتاب همراه با پاسخ
نويسنده:مجید آزادبخت ؛ ويراستار:مهبد تواناییان ؛ ويراستار:خشایار خلیلیان - کانون فرهنگی آموزش،سه‌استاد - دیویی: 707 - 64 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 7000 ریال - 964-7996-25-X انتخاب
5- مشق هنر: مبانی تصویرسازی: شامل 661 تست خط به خط کتاب همراه با پاسخ
نويسنده:مجید آزادبخت ؛ ويراستار:بهزاد خسروی ؛ ويراستار:سارا اسدی - سه استاد،کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 741.6 - 84 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 7000 ریال - 1 -24-7996-964 انتخاب
6- مشق هنر: طراحی (2): شامل بیش از 350 تست خط به خط کتاب همراه با پاسخ
نويسنده:مجید آزادبخت - سه‌استاد،کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 707 - 64 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 7000 ریال - 9 -17-7996-964 انتخاب
7- مشق هنر: طراحی (1) شامل بیش از 300 تست خط به خط کتاب همراه با پاسخ
نويسنده:مجید آزادبخت - سه استاد،کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 741.076 - 48 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 7000 ریال - 0 -16-7996-964 انتخاب
8- مشق هنر: تاریخ هنر جهان: شامل 383 تست خط به خط کتاب همراه با پاسخ
نويسنده:مجید آزادبخت ؛ ويراستار:مهبد تواناییان ؛ ويراستار:خشایار خلیلیان - کانون فرهنگی آموزش،سه‌استاد - دیویی: 707 - 64 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 10000 ریال - 964-7996-25-X انتخاب
9- مشق هنر: انسان، فضا، طراحی: شامل بیش از 580 تست خط به خط کتاب همراه با پاسخ
نويسنده:حسام معزی‌وقا - سه استاد،کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 741.076 - 72 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 10000 ریال - 7 -18-7996-964 انتخاب
10- مشق هنر: طراحی (1) شامل بیش از 300 تست خط به خط کتاب همراه با پاسخ
نويسنده:مجید آزادبخت - سه استاد،کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 741.076 - 48 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 10000 ریال - 0 -16-7996-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4