لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (2)
تالیف (16)
ترجمه (3)
تهران (19)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پاسخ به پرسشهای پزشکی زنان
نويسنده:اسکات تورنتون ؛ نويسنده:کاتلین اسکرام ؛ مترجم:فرزانه سفیانی - سارا - دیویی: 618.1 - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 3000 نسخه - 52000 ریال - 7 -00-7998-964 انتخاب
2- Department of civil engineering
- سارا - دیویی: 378.120955 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 1 -20-7998-964 انتخاب
3- Department of mechanical engineering
- سارا - دیویی: 378.120955 - 38 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 0 -12-7998-964 انتخاب
4- اطلس راهنمای آسمان: شامل 50 نقشه ستارگان از کل آسمان
نويسنده:اریش کارکوشکا ؛ مترجم:احمدرضا کریمی - سارا - دیویی: 523.80223 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 28000 ریال - 6 -23-7998-964 انتخاب
5- Department of metallurgical engineering
- سارا - دیویی: 669 - 44 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 7 -14-7998-964 انتخاب
6- طمع به ایران: استثمار و نفوذ شرکتهای بین‌المللی دخانیات در ایران
- سارا - دیویی: 338.4367930994 - 36 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 20000 نسخه - 2 -11-7998-964 انتخاب
7- نخستین کنگره از بالین تا آزمایشگاه در بیماری‌های گوارش و کبد مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد...
گردآورنده:بیتا نیک‌خلق - سارا - دیویی: 616.3 - 286 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1000 نسخه - 22500 ریال - 0 -09-7998-964 انتخاب
8- Department of mining engineering
- سارا - دیویی: 378.120955 - 30 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 5 -15-7998-964 انتخاب
9- Department of industrial engineering
- سارا - دیویی: 378.120955 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 964-7998-18-X انتخاب
10- Department of surveying and geomatics engineering
- سارا - دیویی: 378.120955 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 3 -16-7998-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2