لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (6)
تالیف (9)
ترجمه (27)
تهران (6)
شهرستان (30)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (36) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سکولاریزم در جهان عرب
نويسنده:حمیدرضا شریعتمداری - مرکز مطالعات‌ و تحقیقات ‌ادیان ‌و مذاهب - دیویی: 211.609174927 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 14500 ریال - 5 -16-8090-964 انتخاب
2- فلسفه یهودی در قرون وسطا
نويسنده:دن کوهن‌شرباک ؛ مترجم:علیرضا نقدعلی - مرکز مطالعات‌ و تحقیقات ‌ادیان ‌و مذاهب - دیویی: 181.06 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 27500 ریال - 0 -27-8090-964 انتخاب
3- عارفان مسلمان و شریعت اسلام
نويسنده:علی آقانوری - دانشگاه ادیان و مذاهب - دیویی: 297.84 - 404 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 41000 ریال - 3 -48-8090-964 انتخاب
4- مقدمه‌ای بر تفکر نهضت اصلاح دینی
نويسنده:آلیستر مک‌گراث‌ادگار ؛ مترجم:بهروز حدادی - مرکز مطالعات‌ و تحقیقات ‌ادیان ‌و مذاهب - دیویی: 270.6 - 628 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 45000 ریال - 1 -18-8090-964 انتخاب
5- تاریخ کلیسای کاتولیک
نويسنده:هانس کونگ ؛ مترجم:حسن قنبری - مرکز مطالعات‌ و تحقیقات ‌ادیان ‌و مذاهب - دیویی: 282.09 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 23500 ریال - 2 -12-8090-964 انتخاب
6- گرایش‌ها و مذاهب اسلامی در سه قرن نخست هجری
نويسنده:احمدبن‌حمدان ابوحاتم‌رازی ؛ مترجم:علی آقانوری - مرکز مطالعات‌ و تحقیقات ‌ادیان ‌و مذاهب - دیویی: 297.5 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 21000 ریال - 4 -08-8090-964 انتخاب
7- یهودیت، مسیحیت و اسلام: کلمه و شریعت و قوم خدا
نويسنده:اف.ئی پیترز ؛ مترجم:حسین توفیقی - مرکز مطالعات‌ و تحقیقات ‌ادیان ‌و مذاهب - دیویی: 200 - 528 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 28000 ریال - 2 -09-8090-964 انتخاب
8- یهودیت، مسیحیت و اسلام: از عهد تا جامعه
نويسنده:اف.ئی پیترز ؛ مترجم:حسین توفیقی - مرکز مطالعات‌ و تحقیقات ‌ادیان ‌و مذاهب - دیویی: 200 - 568 صفحه - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 38000 ریال - 1 -04-8090-964 انتخاب
9- آیین بودا در جهان امروز
نويسنده:ال.اس. کازینز ؛ مترجم:علیرضا شجاعی - مرکز مطالعات‌ و تحقیقات ‌ادیان ‌و مذاهب - دیویی: 294.291 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 14000 ریال - 5 -02-8090-964 انتخاب
10- عقلانیت و تساهل در اسلام از دیدگاه لسینگ
نويسنده:سیلویا هرش ؛ مترجم:الهام حسینی‌بهشتی ؛ مترجم:فریده فرنودفر - دانشگاه ادیان و مذاهب - دیویی: 832.6 - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 39000 ریال - 1 -49-8090-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4